Statisztikai függvények és eszközök

Adatsokaságok jellemzése

  angol magyar
 átlag  AVERAGE  ÁTLAG
 összeg  SUM  SZUM
 szorzat  PRODUCT  SZORZAT
 medián  MEDIAN  MEDIÁN
 módusz  MODE  MÓDUSZ
 nem üres cellák száma  COUNTA  DARAB2
 számot tartalmazó cellák száma  COUNT  DARAB
 szórás  STDEVP  SZÓRÁSP
 korrigált szórás (becslés mintából)  STDEV  SZÓRÁS
 ferdeség  SKEW   FERDESÉG
 korreláció  CORREL  KORREL

Idősorok elemzése


Kapcsolatok keresése