Matematikai függvények

Függvények

  angol magyar
 Abszolút érték  ABS  ABS
 Lefelé kerekítés  FLOOR  PADLÓ
 Felfelé kerekítés  CEILING  PLAFON
 Kerekítés  ROUND  KEREKÍTÉS 
 Legnagyobb közös osztó  GCD  GCD
 Legkisebb közös többszörös  LCM  LCM
 Ismétlés nélküli kombinációk  COMBIN(n;k)  KOMBINÁCIÓK
 Szinusz  SIN(szög radiánban)  SIN
 Koszinusz   COS(szög radiánban)  COS
 Tangens  TAN(szög radiánban)  TAN
 Átváltás radiánból fokokba  DEGREES(szög radiánban)  FOK
 Átváltás fokból radiánba RADIANS(szög fokokban) RADIÁN
 Faktoriális  FACT(n)  FAKT
 Hatványozás POWER(alap; kitevő) HATVÁNY
 Négyzetgyök SQRT GYÖK
 Véletlenszám RANDBETWEEN(alsó; felső) RANDBETWEEN

Példák