Témazáró dolgozatok

Egy informatika tagozatos osztály a félév során 8 témazáró dolgozatot írt. A dolgozatokban elérhető maximális pontszám különböző volt, ez megtalálható az UTF-8 kódolású, tabulátorokkal tagolt szöveges állományban, ahol a szöveges értékeket idézőjelek határolják: tz.txt.
A félév végi informatika jegy meghatározása a következő módon történik: Minden diáknak kiszámítják a 8 dolgozatban elért összpontszámát, majd megnézik, hogy ez a pontszám a maximálisan elérhető összpontszám hány százaléka. Az osztályzatok a százalékos értéktől függően: 30%-tól 2-es, 45%-tól 3-mas, 60%-tól 4-es, 80%-tól 5-ös.
A következő kérdések alapján készítsük el a féléves munka értékelését!

Kérdések

Alapok

 1. Importáljuk az adatokat tartalmazó - tabulátorokkal tagolt - szöveges állományt, majd mentsük le a táblázatkezelő saját formátumában.
 2. Rendezzük az adatokat a diákok neve szerint ábécé rendbe.
 3. A minta alapján készítsük el a J1:L1, A17, L19 cellákban szereplő feliratokat.

Egyszerű képletek

 1. A J2 cellában adjuk meg, maximálisan hány pontot lehetett elérni a félév során összesen.
 2. A J4:J15 cellákban adjuk meg diákonként, ki hány pontot szerzett összesen a félév során.
 3. A K4:K15 cellákban határozzuk meg, hogy az elért pontszám hány százaléka a maximálisnak.

Összetettebb képletek

 1. Az L4:L15 cellákban határozzuk meg a félév végi osztályzatot. Figyeljünk arra, hogy másolható képletet használjunk.
 2. A B17:I17 tartományban adjuk meg, hogy melyik dolgozat hány százalékos lett, az egész csoportra számítva. (Tehát az összesen megszerezhető pontszám hány százalékát érte el a csoport együtt.)
 3. Az M19 cellában adjuk meg a legjobban sikerült dolgozat százalékos eredményét.
 4. Az M20 cellában adjuk meg a legjobban sikerült dolgozat "nevét". (Például "tz2".)

Formázások

 1. A minta alapján állítsunk be lila hátteret és félkövér betű-stílust a neveknél és a dolgozat címkéknél.
 2. A képlettel számolt értékek betűszíne piros, kivéve az osztályzatoké, azok fehér színnel, kék háttérrel és félkövér stílusban jelenjenek meg.
 3. A százalékokat 1 tizedesre kerekítve írjuk ki, kivéve a legjobb dolgozat eredményét, amit két tizedesre adjunk meg.

Grafikon

 1. Készítsünk vonaldiagramot a dolgozatok százalékos eredményéről.
 2. A diagram címe: "Témazárók százalékos eredménye", nincs jelmagyarázat.
 3. A függőleges tengely skálázása 40%-tól induljon.
 4. A vízszintes tengelyen a dolgozatok címkéje legyen a felirat.

Minta