Róka és nyuszi

Lotka és Volterra a következő modellt állította fel a ragadozó-zsákmány rendszerek leírására:

Legyen egy adott pillanatban a ragadozók létszáma R, a zsákmány létszáma N. Mindkét fajra jellemző, hogy adott időegység alatt (ΔT) a létszámuk arányában születnek egyedek, illetve pusztulnak. A születést jellemezzük az SR, illetve SN együtthatókkal, a halálozást pedig a HR és HN együtthatókkal. Az időegység alatt a ragadozó zsákmányt szerez (a róka megeszi a nyuszit), így létszámuk alakulásánál ezt is figyelembe kell venni. A rókák születését és a nyuszik halálozását befolyásolja a másik állatfaj létszáma. Ezeket figyelembe véve a következő képleteket adhatjuk az Rúj és Núj létszámokra:

Rúj = Rrégi + (SR * Nrégi - HR) * Rrégi / ΔT
Núj = Nrégi + (SN - HN * Rrégi) * Nrégi / ΔT

Készítsünk táblázatot a modellhez!  Ábrázoljuk vonaldiagramon R és N alakulását 200 szimulációs lépés alatt!
Javasolt paraméter értékek: ΔT=500; SR=0,05; SN=27; HR=40; HN=0,2; R=150; N=3000