Könyvek

A kony.txt állomány (tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású) egy számítástechnikai szakkönyvekkel foglalkozó bolt kínálatát tartalmazza. A könyvek címe, szerzője, kiadója, ára és a kiadás éve található a táblázatban.

Feladatok

Alapok

 1. Importáljuk a szöveges állományt Calc-ba, majd mentsük le a táblázatkezelős saját formátumában (ODF-munkafüzet, .ODS) konyvek.ods néven.

 2. A kapott munkalapot nevezzük át "Könyvek"-re, és hozzunk létre még három munkalapot "Kiskapu", "Elemzések" és "Évente" néven.

 3. A "Könyvek" lapon a fejlécek legyen félkövérek, cellájuk háttere világosszürke.

 4. A "Könyvek" lapon a betűméret egységesen 12 pont legyen. A numerikus értéket tartalmazó oszlopok (fejlécükkel együtt) jobbra igazítottak, a többi oszlop balra igazított legyen.

 5. Az 1000 forintnál olcsóbb könyvek árát tartalmazó cellák hátterét feltételes formázással állítsuk világoszöldre.

 6. A könyvek táblázatát rendezzük a megjelenés éve szerint csökkenő, azon belül ár szerint növekvő sorrendbe.

Képletek

A most következő feladatokat az "Elemzések" lapon kell megoldani.
 1. Az A1 cellába írjuk a "legdrágább:" szöveget, a B1-be pedig (függvények segítségével) a legdrágább könyv címét, C1-be a legdrágább könyv árát kell írni.

 2. Az A2 cellába a "2000:" szöveget írjuk, a B2-be pedig képlettel határozzuk meg a 2000-ben kiadott könyvek darabszámát. A számolt érték mögött jelenjen meg a " db" szöveg, mint mértékegység.

 3. Az A3 cellába írjuk a "ComputerBooks átlag:" szöveget, a B3-ba pedig képlettel határozzuk meg a ComputerBooks által kiadott könyvek átlagárát.

Szűrés

 1. Szűrővel gyűjtsük ki a "Kiskapu" kiadó műveit a "Kiskapu" munkalapra. Az összes oszlop adata kell.

 2. A kigyűjtött műveket rendezzük a szerző szerint ábécé rendbe.

 3. Állítsunk elő képlettel egy új oszlopot "Drágaság" címkével, ahol a könyv árától függően az "olcsó", "átlagos", "drága", "nagyon drága" szövegek jelennek meg az lábbiak szerint: 3000 Ft alatt olcsó, 5000 Ft alatt átlagos, 8000 Ft alatt drága, a fölött nagyon drága egy könyv.

Grafikon

 1. Az "Évente" munkalapon készítsünk táblázatot, amelyben minden év mellé megadjuk, hogy hány könyvet adtak ki abban az évben. A darabszámokat függvénnyel kell meghatározni. Az adatok alapján döntsük el, hogy melyik az első, és melyik az utolsó év, amelyet figyelembe kell venni. A kettő között minden évet fel kell tüntetni, akkor is, ha esetleg az adott évben egyetlen könyvet sem adtak ki.

 2. Készítsünk oszlopdiagramot a kapott adatokból. A vízszintes tengely címkéje "Év", a függőlegesé "Kiadott könyvek száma" legyen.

Minta