Hajítás

Ferde hajításnál a test magasságát a hajítás távolságának függvényében az alábbi képlet írja le:

A képletben h a magasságot, s a távolságot, v az elhajítás kezdősebességét, α az elhajítás szögét, míg g a gravitációs gyorsulást (a Földön kb. 10m/s2) jelöli.

Feladatok

  1. Készítsen értéktáblázatot 0-200 m távolságig 10 méterenként, melyben feltünteti a test kezdőszinthez viszonyított magasságát! A kezdősebesség, az elhajítás szöge és a gravitációs gyorsulás módosítható paraméter legyen (pl.: 35m/s;60;10m/s2)!
    Figyeljen a trigonometrikus függvények értelmezésére!
  2. Készítsen a táblázat szemléltetéséhez diagramot!
  3. Adja meg függvény segítségével - a számított adatok alapján - a pálya legmagasabb pontjának koordinátáit (milyen magasan van, és ez az elhajítástól számítva vízszintesen hány méterre van)!
  4. Emelje ki feltételes formázással - piros színnel - a táblázatnak azt a sorát, ahol ezeket az értékeket találja!