Elemek

Forrás: Bíró - Csúri - Fodor: 10 próbaérettségi informatikából

A fizika, a kémia sokak számára idegen közeg. Vannak, akik még a legalapvetőbb elemeket sem ismerik, ők a feladat megoldása során egy-egy apróságot megtudhatnak e témakörből.
A feladathoz tartozó adatok az elem36.txt fájlból olvashatók be.

Feladatok

 1. Az elem36.txt állomány tartalmazza az első 36 kémiai elem néhány tulajdonságát. Nyissa meg táblázatkezelővel a fájlt, és mentse a táblázatkezelő saját formátumában elemek néve.
 2. A moláris tömeget tartalmazó cellákban a számok két tizedes pontossággal jelenjenek meg, mögöttük a g betű legyen olvasható.
 3. A táblázat egy-egy oszlopában az adott elemek olvadás- és forráspontja olvasható Celsius fokban. A megadott mennyiségeket váltsa át Kelvin fokba! (A Kelvin fokban számított érték 273,15-dal nagyobb, mint a Celsius fokban megadott.) Az olvadáspont Kelvinben számított értéke az első szabad oszlopba kerüljön, a forrásponté pedig az azt követőbe. Azon elemeknél, ahol a forráspont vagy az olvadáspont értéke nincs megadva, ott törölje az ahhoz tartozó Kelvinben kifejezett képletet!
 4. Az üres oszlopban számítsa ki, hogy hány foknyi tartományban van folyadék halmazállapotban az adott elem! A feladat megoldása során nem kell tekintettel lennie a hiányzó adatokra.
 5. A Celsius fokban kifejezett hőmérsékletek oszlopait rejtse el!
 6. A Kelvin fokban kifejezett hőmérsékletek ezres csoportosításban, egészre kerekítve jelenjenek meg!
 7. A táblázat fejrészének tartalmát és formáját a minta alapján készítse el!
 8. A vegyjeleket igazítsa középre és állítsa dőltre!
 9. Az elemek adatait tartalmazó cellákat szegélyezze vékony vonallal, a fejrészt az adatoktól dupla vonal válassza el!
 10. Nagyon sok vegyület áll háromféle atom molekuláiból. Írjon egy-egy vegyjelet egymás alá a "vegyjel" oszlopába, a Kripton alatti két üres sort követően! (Például H, S, O.) A molekulák ezen atomokból épülnek fel. (Például a kénsav H2SO4.) Az egyes atomokból szükséges mennyiséget (a kénsavnál 2, 1, 4) írja a megfelelő vegyjel melletti cellába a következő oszlopban! Az egyes vegyjelek sorában a "moláris atomtömeg" oszlopban jelenítse meg az egyes atomok moláris tömegét! Az egyes adatok meghatározásához készítsen hibamentesen másolható képletet!
 11. A beírt vegyjelek alatti cellában függvény segítségével jelenítse meg a felette lévő (B40:C42) tartományban leírt vegyület összegképletét. (Az említett példa esetén a H2S1O4 kifejezés látszik.)
 12. Az összegképlet mellett a moláris atomtömeg oszlopában számítsa ki a felette lévő három segítségével megadott vegyület moláris tömegét! A példa szerint 1 mol kénsav (H2SO4) moláris tömegét kell meghatározni.
 13. A vegyületek moláris tömege az alkotóelemek moláris tömegének és mennyiségének szorzatából képzett összeg. Például a kénsav esetében:
  2 ⋅(H moláris tömege)+1 ⋅(S moláris tömege)+4 ⋅(O moláris tömege)
 14. Az elemek adatai alatti részt formázza a mintának megfelelő módon!
 15. Készítsen jelmagyarázat nélküli oszlopdiagramot, amely az első tíz elem moláris tömegét ábrázolja! A diagram neve moláris tömeg legyen, az értéktengelyen a gramm feliratot jelenítse meg! A szobahőmérsékleten (20 C°) gáz halmazállapotú elemek (forráspontjuk alacsonyabb a szobahőmérsékletnél) oszlopainak színe legyen sárga, a szilárd halmazállapotú elemeké pedig kék! A diagram bal felső sarkát helyezze az A45-ös cellába, a jobb alsó sarkát pedig a H61-es cellába!

Minta