Egyenesek

Adott két egyenes egyenlete Ax+By+C=0 alakban megadva. Ábrázoljuk közös koordináta-rendszerben az egyeneseket, és határozzuk meg a metszéspontjuk koordinátáit.

Feltehetjük, hogy a két egyenes nem párhuzamos. További feladat a párhuzamosság lekezelése és megfelelő hibaüzenet kiírása.