Gyakran használt függvények


angol magyar
Összeg SUM SZUM
Átlag AVERAGE ÁTLAG
Feltételes kifejezés IF HA(feltétel; haigaz[; hahamis])
Megszámlálás COUNT DARAB
Feltételes megszámlálás COUNTIF DARABTELI(tartomány; érték)
Feltételes átlag AVERAGEIFÁTLAGHA(tartomány; feltétel; [átlagolandó tartomány])
Feltételes összegzés SUMIF SZUMHA(feltétel_tartomány; feltétel [;összeg_tartomány])
Szélsőértékek MIN, MAX MIN, MAX
Táblázat indexelése
INDEXINDEX(tábla; első index [; második index])
Többfeltételes darabszámCOUNTIFSDARABHATÖBB(tartomány1; feltétel1; tartomány2; feltétel2;...) 
Többfeltételes összegzésSUMIFS SZUMHATÖBB(összeadandó tartomány; tartomány1; feltétel1; tartomány2; feltétel2;...)
Többfeltételes átlagAVERAGEIFSÁTLAGHATÖBB(átlagolandó tartomány; tartomány1; feltétel1; tartomány2; feltétel2;...)

Példák

Hol vétetik fel a maximum?