Táblázatkezelés‎ > ‎Dolgozatok‎ > ‎

C08 2012.05.15.

Két feladatot kell megoldani, a megoldásokat egyetlen munkafüzet két lapján kell elhelyezni. A megoldásokat tartalmazó .ODS típusú állományt email-ben kell beadnod. A fájl neve XY.ODS legyen, ahol XY a neved, vagy annak rövidítése. A munkalapok neve F1 és F2 legyen!

1. feladat

A gdp.txt tabulátorokkal határolt szöveges állomány gazdasági adatokat tartalmaz. Először az EU-átlagot, illetve Magyarország, Szlovákia és Ausztria GDP-arányos államadósságát láthatjuk százalékosan kifejezve, majd a három ország egy főre eső GDP-je következik, dollárban megadva.

a) Importáld az adatokat és mentsük a táblázatkezelő saját formátumába!
b) Készíts vonaldiagramot, amin a GDP-arányos államadósság látható az EU és a három ország esetében!
c) Számítsd ki az egy főre eső GDP növekedésének százalékos értékét, és ábrázold grafikonon a kiszámított értékeket!
d) Mennyi lesz Magyarországon várhatóan az egy főre eső GDP 2020-ban? (Lineáris trendvonal segítségével készíts becslést!) 

2. feladat

A Sunco Oil háromféle benzint állít elő (1. benzin, 2. benzin, 3. benzin). Mindegyik típus háromféle nyersolaj keverékéből áll elő (1. nyersolaj, 2. nyersolaj, 3. nyersolaj). A benzin hordónkénti eladási ára és a nyersolaj hordónkénti ára az alábbi táblázatban látható.

   Eladási ár hordónként
   Vételár hordónként
 1. benzin
 70  1. nyersolaj
 45
 2. benzin
 60  2. nyersolaj
 35
 3. benzin
 50  3. nyersolaj
 25

A Sunco naponta legfeljebb 5000 hordóval vásárolhat bármelyik típusú nyersolajból.

A három benzintípus oktánszámban és kéntartalomban különbözik egymástól. Az 1-es típusú benzinbe kerülő nyersolajoknak átlagosan legalább 10 oktánszámúnak kell lenniük, és legfeljebb 1% ként tartalmazhatnak. A 2-es típusú benzint előállító nyersolajoknak átlagosan legalább 8 oktánszámúnak kell lenniük és legfeljebb 2% ként tartalmazhatnak. A 3-as típusú benzinbe kerülő nyersolajnál legalább 6 az átlagos oktánszám és legfeljebb 1% ként tartalmazhat.

A nyersolajok oktánszáma és kéntartalma:

   Oktánszám  Kéntartalom(%)
 1. nyersolaj
 12  0,5
 2. nyersolaj
 6  2,0
 3. nyersolaj
 8  3,0

Egy hordó nyersolajnak egy hordó benzinné alakítása 4 dollárba kerül, és a Sunco finomító üzeme naponta legfeljebb 14000 hordó benzint képes előállítani.

A Sunco fogyasztói a következő mennyiségeket rendelik: 1. benzinből napi 3000 hordó, 2. benzinből naponta 2000 hordó, 3. benzinből naponta 1000 hordó. A vállalat kötelességének tekinti, hogy teljesítse a megrendeléseket. A Sunco ezen kívül még reklámozhatja is termékeit a kereslet ösztönzése céljából. Minden  dollár, amit egy bizonyos benzinfajtánál reklámra költenek, a napi keresletet 10 hordóval növeli meg.

Hogyan maximalizálhatja a Sunco a nyereségét?