Táblázatkezelés‎ > ‎Dolgozatok‎ > ‎

C08 2012.02.21.

A feladatokat egyetlen munkafüzet különböző munkalapjain kell megoldani. Az x. feladat megoldását tartalmazó munkalap neve legyen FeladatX, ahol X helyébe a megfelelő számot kell írni. 

Beküldendő a munkafüzet, melynek neve saját_neved_dolgozat1b.ods alakú.

Ha egy feladatban valamilyen értéket kell meghatározni, akkor ehhez olyan képletet kell írni, ami az adatok megváltoztatása esetén újraszámolja és továbbra is helyesen adja meg az eredményt.

1. feladat

Számold ki az első 30 négyzetszám reciprokának összegét 4 tizedes pontossággal !

2. feladat

Eleonóra 5 millió Ft hitelt vett fel évi 9%-os kamatra. Havonta egy fix részletet törleszt, a bank pedig minden év végén kamatoztatja a megmaradt tartozást. Készíts táblázatot, amelynek A2 cellájában megadhatod a havi törlesztés értékét, és kiszámolja, hogy 10 év múlva (az év végi kamatot is figyelembe véve) mennyi tartozása maradt Eleonórának. A munkalapot a mintának megfelelően kell formáznod.


3. feladat

A következő képlet egy paraméteres görbe koordináta-függvényeit adja meg. Készíts XY grafikont a görbe megjelenítéséhez. A t paraméter értéke változzon -10 és 10 között, a lépésköz 0,1 legyen!

x) = t2     y) = t3

4. feladat

Készíts táblázatot a felvételi pontszámok meghatározására! A vizsgák eredménye százalékosan van megadva. A pontszám kiszámításánál a százalékos eredményt egészre kell kerekíteni és a két tárgyra össze kell adni. Ha a vizsga szintje emelt ('E'), akkor ez 50 pluszpontot ér a felvételizőnek. (Tehát a két vizsgán összesen 100 pluszpont szerezhető.)

 Név1. tárgy szint 2. tárgy  szint vizsga pont
 Jóska 60,4 K 87,2 E 
 Sára 35,2 E 89,1 E 
 Tercsi 87,4 E 92,3 E 
 Fercsi 45,0 K 74,5 K 

  • Számítsd ki a vizsgapontokat!
  • Rendezd a felvételizőket pontszám szerint csökkenő sorrendbe!
  • Keresd ki az 1. vizsgán legjobb eredményt elért felvételiző nevét és elért pontszámát a B7 és B8 cellában!

5. feladat

Lotka és Volterra a következő modellt állította fel a ragadozó-zsákmány rendszerek leírására:

Legyen egy adott pillanatban a ragadozók létszáma R, a zsákmány létszáma N. Mindkét fajra jellemző, hogy adott időegység alatt (ΔT) a létszámuk arányában születnek egyedek, illetve pusztulnak. A születést jellemezzük az SR, illetve SN együtthatókkal, a halálozást pedig a HR és HN együtthatókkal. Az időegység alatt a ragadozó zsákmányt szerez (a róka megeszi a nyuszit), így létszámuk alakulásánál ezt is figyelembe kell venni. A rókák születését és a nyuszik halálozását befolyásolja a másik állatfaj létszáma. Ezeket figyelembe véve a következő képleteket adhatjuk az Rúj és Núj létszámokra:

Rúj = Rrégi + (SR * Nrégi - HR) * Rrégi / ΔT
Núj = Nrégi + (SN - HN * Rrégi) * Nrégi / ΔT

Készítsünk táblázatot a modellhez!  Ábrázoljuk vonaldiagramon R és N alakulását 200 szimulációs lépés alatt!
Javasolt paraméter értékek: ΔT=500; SR=0,05; SN=27; HR=40; HN=0,2; R=150; N=3000