Táblázatkezelés‎ > ‎Dolgozatok‎ > ‎

C08 2012.02.09.

A feladatokat egyetlen munkafüzet különböző munkalapjain kell megoldani. Az x. feladat megoldását tartalmazó munkalap neve legyen FeladatX, ahol X helyébe a megfelelő számot kell írni. Beküldendő a munkafüzet, melynek neve saját_neved_dolgozat1.ods alakú.
Ha egy feladatban valamilyen értéket kell meghatározni, akkor ehhez olyan képletet kell írni, ami az adatok megváltoztatása esetén újraszámolja és továbbra is helyesen adja meg az eredményt.

1. Feladat

Állítsd elő az első 30 pozitív egész negyedik hatványát, majd határozd meg ezek összegét!

2. Feladat

Judit 1 500 000 Ft-ja után 4 500 000 Ft-ot szeretne kapni 8 év múlva. Mekkora kamatra kell elhelyeznie a pénzét? Használj pénznem formátumot, egy tizedesjegy pontossággal! A kamat értéke az A1 cellában állítható legyen, a 8. év végén számított egyenleg pedig az A2 cellában legyen olvasható.

3. Feladat

A következő képlet egy paraméteres görbe koordináta-függvényeit adja meg. Készíts XY grafikont a görbe megjelenítéséhez. A t paraméter értéke változzon -10 és 10 között, a lépésköz 0,1 legyen!

4. Feladat

Készíts táblázatot a következő adatok felhasználásával:

 NévSzületési évI. forduló II. forduló  összesen
 Jóska 1979 87 52 
 Sára 1985 43 0 
 Tercsi 1981 23 44 
 Fercsi 1983 63 17 

  • Számítsd ki a két forduló során elért összpontszámokat!
  • Rendezd a versenyzőket pontszám szerint csökkenő sorrendbe!
  • Határozd meg a versenyen elért pontszámok átlagát az E6 cellában!
  • Keresd ki a legfiatalabb versenyző nevét és elért pontszámát az E7 és E8 cellában!

5. Feladat

Fertőző betegségek terjedését modellezzük számítógéppel. A modellben háromféle embert különböztetünk meg: fogékony
(S = susceptible), fertőzött (I = infected) és gyógyult (R = recovered). A gyógyultak már ellenállók a betegséggel szemben, nem fertőződnek meg újra. Egységnyi idő alatt dS, dI és dR a fenti mennyiségek változása. A következő feltételezéseket használjuk:

dS = -aSI   
dI = aSI-bI
dR = bI

A fenti egyenletek röviden alátámaszthatók: az új fertőzések száma arányos a fogékony emberek és a fertőzött emberek számával is. Az új gyógyultak a pillanatnyilag még fertőzött emberek közül kerülnek ki. Az a és b paramétereket kell ügyesen meghatároznunk a modell működéséhez.

Időegységenként végrehajtjuk a következő lépést:

Súj = Srégi + dS    Iúj = Irégi + dI    Rúj = Rrégi + dR

Készítsünk táblázatot a modellhez! Az a,b,S,I és R kezdeti értéke az első sorban állítható legyen! Próbáljuk ki a modellt a következő paraméterekkel: a = 0,00001; b = 1/14; (kezdetben) S = 45400, I = 2100, R = 2500.

Minta:


Ábrázoljuk vonaldiagramon S, R és I alakulását 100 időegység alatt!

6. Feladat

A következő táblázat az éves infláció (átlagos árdrágulás százalékosan) alakulásáról tájékoztat. / Az IMF adatait használtuk. /
A 2010-es adat azt határozza meg, hogy 2011-ben mennyivel lettek magasabbak az árak 2010-hez képest.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
33,4 32,2 21,6 21,1 21,2 28,3 19,762 18,411 10,258 11,235 10,1 6,785 4,814 5,699 5,501 3,3 6,5 7,398 3,502 5,56 4,65 3,5

Készítsünk képletet, amivel a következő számítást tudjuk elvégezni:
Beírhatjuk az A2 cellába egy termék 2012-es árát, és erre megkapjuk ugyanennek a terméknek az 1990-es becsült árát, amit az infláció alapján számolhatunk.

Ábrázoljuk megfelelő grafikonnal az infláció alakulását az adott időszakban.