Jegyek

A mellékelt táblázat egy osztály félév végi osztályzatait tartalmazza. A tanulmányi eredmény elemzése céljából készítsük el a következő statisztikákat.
  1. Tantárgyi átlagok
  2. Tanulók átlaga
  3. Legjobb és legrosszabb tantárgy
  4. Három legjobb és három legrosszabb tanuló
  5. Jegyek gyakorisága tárgyanként és összesítve
  6. Egy főre eső hiányzások száma
  7. Tantárgyak közötti korreláció :)