Adatbázis függvények

Függvények

A feltétel a munkalap olyan tartományára mutat, ahol oszlopnevek és az oszlopokhoz tartozó feltételek szerepelnek. Ha több feltétel sor van, "VAGY" kapcsolat köti össze őket, ha egy mezőre több oszlopban is van feltétel, akkor az azonos sorban lévő feltételek között "ÉS" kapcsolat van.

  angol magyar
Átlag DAVERAGE
AB.ÁTLAG(adatbázis;mezőnév;feltétel)
Számok darabszáma DCOUNT
AB.DARAB(adatbázis;mezőnév;feltétel)
Nemüres mezők száma DCOUNTA
AB.DARAB2(adatbázis;mezőnév;feltétel)
Szélsőértékek DMIN, DMAX
AB.MIN, AB.MAX
Összesítések DSUM, DPRODUCT
AB.SZUM, AB.SZORZAT
Keresés DGET
AB.MEZŐ

Példa

Egy adatbázisban egy matematika verseny eredményeit tároljuk. Minden versenyzőről tudjuk nevét, iskoláját, városát, pontszámát és hibás válaszai számát. Megadjuk a nem fővárosi ("vidéki") 8 osztályos versenyzők átlagpontját.

=AB.ÁTLAG(A1:F18;"pont";H1:I2)

Az "adatbázis" és a "feltétel" tartományának megadásakor is belevesszük az oszlopneveket a tartományba. Az adatbázisfüggvényben idézőjelek között adjuk meg a mezőnevet, vagyis az oszlop címkéjét.