LaTeX dokumentum sémák

Minimális sablon cikkhez

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{t1enc}
\usepackage[magyar]{babel}

\begin{document}
% IDE KELL ÍRNI A TARTALMAT
\end{document}

Minimális sablon könyvhöz

\documentclass[oneside]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{t1enc}
\usepackage[magyar]{babel}

\begin{document}
% IDE KELL ÍRNI A TARTALMAT
\end{document}

Kicsit okosabb sablon

\documentclass[oneside]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{t1enc}
\usepackage[magyar]{babel}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphics}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{pstricks,pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\voffset - 100pt
\hoffset - 65pt
\textwidth 470pt
\textheight 720pt
\parindent 0pt
\parskip 8pt
\columnsep 0.5cm


\begin{document}
% IDE KELL ÍRNI A TARTALMAT
\end{document}

Sablon "beamer" prezentációhoz

\documentclass{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[magyar]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{pstricks, pstricks-add}

\setbeamercovered{dynamic}

\title{Cím}
\author{Szerző}
\date{Dátum}


\begin{document}

\frame{\titlepage} %Címlap


\part{Main Part} %Törzs
\frame{\frametitle{Áttekintés}\tableofcontents[part=1]}%Tartalomjegyzék

\section{Szakasz 1.}

\subsection{Alszakasz 1.}

\frame
{
\frametitle{Dia}
\begin{block}{Ide írható a doboz címe}
Ide pedig a tartalma
\end{block}
}


\subsection{Alszakasz 2.}

\frame
{
\frametitle{Dia}

}


\section{Szakasz 2.}

\subsection{Alszakasz 1.}

\frame
{
\frametitle{Dia 1.}


}


\part{Források}
\frame
{
\frametitle{Források}
\begin{thebibliography}{1}
\bibitem{k1}Szerző \newblock Írás \newblock Kiadó
\bibitem{k2}Szerző2 \newblock Írás2 \newblock Kiadó2
\end{thebibliography}
}

\end{document}

Egyszerűbb sablon beamer prezentációhoz

\documentclass[17pt]{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[magyar]{babel}
\usepackage{pstricks,pstricks-add,pst-math,pst-xkey}
\usepackage{multicol}
\usetheme{Boadilla}
\usepackage{color}

\setbeamertemplate{itemize items}[default]
\setbeamertemplate{enumerate items}[default]
\setbeamertemplate{footline}[page number]{}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}

\title[Bemutató rövid címe]{Bemutató címe (nagy)}
\institute[BDG C11]{Berzsenyi Dániel Gimnázium 9.C (C11)}
\date{ \today }

\begin{document}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\begin{frame}{Áttekintés}
\tableofcontents
\end{frame}

\section{Bevezető}

\begin{frame}
\begin{block}{Miről lesz szó?}
Rövid összefoglaló...
\end{block}
\end{frame}

\section{Első szakasz}

\begin{frame}{Első dia}
Első dia tartalma
\end{frame}

\begin{frame}{Második dia}
Második dia tartalma
\end{frame}

\end{document}

Két hasábos elrendezés beamer-ben

\begin{frame}{Felülre igazított hasábok}

\begin{columns}[T]

    \begin{column}{.5\linewidth}

        \psset{xunit=1cm,yunit=1cm,algebraic=true}
        \begin{pspicture*}(-1.1,0.86)(2.76,4.64)
        \psline(-0.72,2.42)(0.32,4.08)
        \psline(2.14,1.34)(0.32,4.08)
        \psline(-0.72,2.42)(2.14,1.34)
        \psplot[linestyle=dashed,dash=1pt 1pt]{-1.1}{2.76}{(-0--2.86*x)/1.08}
        \psline(-0.72,2.42)(2.46,3.27)
        \psline(2.46,3.27)(2.14,1.34)
        \end{pspicture*}

        Képet (is) tartalmazó hasáb.

    \end{column}

    \begin{column}{.5\linewidth}

        Szöveget tartalmazó hasáb.

    \end{column}

\end{columns}

\end{frame}