A másodfokú egyenlet megoldóképlete

Forrás

\documentclass[oneside]{book} \usepackage[latin2]{inputenc} \usepackage[magyar]{babel} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsmath} \usepackage{graphics} \usepackage{pstricks,pstricks-add,pst-math,pst-xkey} \pagestyle{empty} \voffset - 85pt \hoffset - 70pt \textwidth 450pt \textheight 700pt \parindent 0pt \parskip 8pt \begin{document} \centerline{\LARGE A másodfokú egyenlet megoldóképlete} Legyen $ax^2+bx+c=0$ egy másodfokú egyenlet. ($a\ne 0, a,b,c \in \mathbb{R}$) \textbf{Tétel:} A fenti egyenlet megoldásai:
$$x_{1,2}=\frac{-b\pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} $$ \textbf{Bizonyítás:} Az eredeti egyenletet leosztjuk $a(\ne 0)$-val: $$x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$$ Teljes négyzetté alakítunk: $$ \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}=0$$ Közös nevezőre hozunk: $$ \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right)=0$$ Akkor van megoldás, ha a diszkrimináns $D=b^2-4ac\ge 0$.
Ilyenkor a konstans felfogható egy szám négyzeteként: $$ \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)^2=0$$ Szorzattá alakítunk az $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$ képlet alapján: $$\left(x+\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\cdot
\left(x+\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)=0$$ Egy szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla, ezért két megoldást kaptunk: $$x_1 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$ \end{document}

Kép

kép

PDF

lefordítva