Visegrádi országok

forrás: Bíró - Csúri - Fodor: 10 próbaérettségi informatikából

A minta és a leírás alapján készítse el a visegrádi országokról szóló rövid ismertetőt!

Feladatok

  1. A szöveg jelentős része a visegrad.txt állományban található. A zászlókat tartalmazó képek: magyar.png, szlovak.png, cseh.png, lengyel.png. a betűtípus Times New Roman, a betűméret 12 és 16 pontos. A formázott szöveget visegrad néven kell elmenteni, a szövegszerkesztő saját formátumában. (.ODT, Open Document Text)
  2. A lap A4-es méretű, mindegyik margó 2 cm.
  3. A cím előtt, és a bekezdések után 0,5 cm térköz van.
  4. A teljes dokumentumra állítson be 0,5 cm jobb és bal behúzást, továbbá a bekezdések első sora még fél cm-rel legyen beljebb.
  5. A célokat felsorolással formázza, szövegük legyen dőlt betűs!
  6. Az országok adatai egy 2 oszlopos táblázatba kerüljenek. A táblázat kézi igazítású, 16,6 cm széles, oszlopai 8,3 cm-esek, a táblázatra (jobbra és balra) 0,2 cm térközt kell beállítani.
  7. A táblázat celláiban a pontozást jobbra zárt tabulátorral valósítsa meg!
  8. A zászlókat tartalmazó képek a cellákban középre igazítottak, méretük 3 cm × 2 cm.
  9. A főcímeket és a táblázat tartalmát félkövér betűstílussal formázza!
  10. A táblázat celláinak jelenjen meg a szegélye!

Minta