Lao-Ce (Tao Te King)

A mellékelt szöveg Weöres Sándor fordításában tartalmazza az "út és erény könyvét". Az első lapon látható kép is letölthető.
Végezzük el a szöveggel a következő műveleteket:

Feladatok

  1. A szöveg betűtípusa "Times New Roman", a betűméret 12pt.
  2. A nyitólapon a cím mérete 24pt.
  3. A szöveg kéthasábos, a hasábok között 1 cm térköz van.
  4. Az oldal fekvő.
  5. A versek sorszáma középre igazított.
  6. A bekezdések mérete 1,5 cm.

Minta