Gondolkodás iskolája

Az Élet és Tudomány szórakoztató fejtörőket közlő rovata a Gondolkodás Iskolája. Készítsd el a minta alapján az oldalt! A feladat szövege a szinbad.txt állományban található, az ábra pedig a sorozat.png állományban.

Feladatok

  1. A betűméret 10 pt, a cím 12 pt, az utolsó keretben 14 pt.
  2. Minden margó 2,5 cm, A4-es álló oldal.
  3. A bekezdések első sora 0,5 cm-rel beljebb kezdődik.
  4. A két hasáb között 1,25 cm térköz van.
  5. A hasábozás csak a "Szinbád a tengerész..." szavaknál kezdődik.
  6. Az utolsó bekezdésnek szegélye és szürke háttere van.
  7. A dőlt és vastag betűstílusok az ábráról leolvashatók.

Minta