Választási törvény

A mellékelt szöveg a választási eljárásról szóló 1997. évi törvény kivonatolt változata.
Végezzük el a szöveggel a következő műveleteket:

Feladatok

  1. A szöveg betűtípusa "Garamond" a betűméret 10pt.
  2. A bekezdések után 10pt térköz van, a jobb és bal behúzás 1cm.
  3. A címek stílusa félkövér, bekezdésük középre igazított. A "rész" 1-es címsor, a "fejezet" 2-es címsor, az alcím 3-as címsor stílusú legyen! Ezeket a stílusokat módosítsuk a fentiek szerint!
  4. Az élőfej az "1997. évi C. törvény a választási eljárásról" szöveget tartalmazza, az élőláb oldalszám / összoldalszám alakú.
  5. Az élőláb középre igazított, az élőfej páratlan oldalon jobbra, páros oldalon balra igazított.
  6. A szöveg végén készítsünk tartalomjegyzéket!

Minta