Programozás‎ > ‎

Helló Világ!

Ha egy új (talán az első) programozási nyelv tanulásába kezdünk, érdemes bemelegítésnek egy nagyon egszerű programot megírni. Hagyományosan ez a program a "hello world", avagy "Helló világ!", ami annyit tud, hogy kiír egy üzenetet a képernyőre (alapértelmezett kimenetre), majd befejeződik.

A forráskód szerkesztése és mentése

A programot tetszőleges szövegszerkesztővel megírhatjuk, és a forráskódot egy egyszerű szöveges állományba kell mentenünk. A legtöbb fejlesztési környezet saját szövegszerkesztőt kínál, de ne féljünk a saját szerkesztő (text editor) használatától sem. Előnyös a szerkesztőprogramunk képes szintakszis-kiemelésre (syntax highlight), ez nagyban segíti a forráskód olvashatóságát.

A program fordítása

A forráskódból a fordítóprogram készít futtatható gépi kódú programot. A fordítás (compiling) történhet parancssorból, vagy a fejlesztői környezet által kínált paranccsal.
Példák:
	ppc386 hello.pas
	fpc hello.pas
	javac hello.java
        gcc hello.cpp

A program futtatása

Ha sikerült lefordítani a forráskódot, létrejött egy futtatható program. Ezt parancssorból, illetve a környezetből indíthatjuk el. Java esetében a virtuális gép hajtja végre a byte-kódot:
        java hello.class

Hibakeresés és hibajavítás

A programfejlesztés során többféle hibát különböztetünk meg.

Hiba fordításkor

Ismert nevén szintaktikai hiba (syntax error). Akkor következik be, ha megsértettük a használt programozási nyelv szabályait. Ez lényegében a fordítóprogram nagyon hasznos szolgáltatása, sokszor segít logikai hibákat felfedezni.

Hiba futtatáskor

Szaknyelven futási idejű hiba (runtime error). Általában a program leállásához vezet (fejlettebb nyelvek esetében kivétel kiváltásához), és gyakori, hogy kapunk valamilyen hibakódot vagy hibaüzenetet, amiből a leállás okára következtethetünk.
Tipikus futási idejű hibák:
  • osztás nullával
  • negatív szám a gyök alatt
  • tömb túlindexelés
  • túlcsordulás
A futási idejű hibák egy része mindig leálláshoz vezet, egy része pedig figyelmen kívül hagyható (de ez nem ajánlott!). A fejlesztői környezetben általában beállítható, hogy milyen eseményeknél szeretnénk futási idejű hibát kapni. Fejlesztéskor célszerű bekapcsolni ezeket a hibaüzeneteket, így kicsit lassabb lesz a program, de kisebb eséllyel maradnak benne hibák.

Hiba a működésben

Lehetséges, hogy sikerült programunkat lefordítani, a futtatható kód elindult és nem szállt el, mégsem az történik, amit várunk a programtól. Az ilyen logikai hibákat szokták szemantikai hibának nevezni.

Kódok

Pascal

program hello;
begin
    writeln('Helló világ!');
end.

Java

public class hello
{  
        public static void main(String args[])
        {
           System.out.println("Helló világ!");
        }
}

C

#include <stdio.h>

int main(void) { 
    printf("Helló, világ!\n"); 
    return 0; 
}

C++

#include <iostream>

using namespace std;

void main()
{
    cout << "Hello World!" << endl;
}

C#

public class hello
{
   public static void Main()
   {
      System.Console.WriteLine("Helló világ!");
   }
}