Programozás‎ > ‎

Gyakorló feladatok


Feladatok programozási tételekhez

Fej vagy írás

A fejvagyiras.data állomány 10000 pénzfeldobás eredményét tartalmazza. Válaszoljunk a következő kérdésekre az állomány tartalma alapján!
 1. Mennyi a FEJ-ek aránya?
 2. Mi volt a leghosszabb FEJ sorozat?
 3. Mi jött ki előbb "FIF" vagy "III"? (Az is lehet, hogy egyik sem.)
 4. Mennyi a FEJ-ek és ÍRÁS-ok számának különbsége?
 5. A következő játékot játszottuk: 1000 forintról indulunk, FEJ-nél nyerünk 10 forintot, ÍRÁS-nál vesztünk 10 forintot, és ha elfogyott a pénzünk, vége a játéknak. Határozzuk meg, mennyi pénzünk maradt a játék végére!

Városok

Bergengóciában derékszögű koordinátarendszerben adják meg a városok helyzetét, a koordináták nemnegatív egészek, értékük legfeljebb 999. A varos.txt állomány 500 város koordinátáit tartalmazza. Válaszoljunk a következő kérdésekre az állomány tartalma alapján!
 1. Melyik város van legközelebb a (0;0) ponthoz?
 2. Hány város van 1000 egységnél messzebb az origótól?
 3. Hol van a városok által kijelölt ponthalmaz súlypontja?
 4. Melyik városba telepítsünk R sugarú rádióadót, ha az a cél, hogy az adást minél több városban lehessen fogni?
 5. Melyik városba telepítsünk rádióadót, ha az a cél, hogy minden városban tudják fogni az adás, és a lehető legkisebb legyen az adó hatósugara?
 6. Keressünk két olyan várost, amelyeknek egyenlő az "X" koordinátája!

Szigetek

Egy kis repülővel átrepülünk a tenger felett és bizonyos időközönként megmérjük a tengerszint feletti magasságot. A 0 tengert jelent, a pozitív érték szárazföldet. Az első és utolsó mérés biztosan szárazföld felett történik. Az 1000 mérés eredménye a sziget.txt állományban található. Válaszoljunk a kérdésekre az állomány tartalma alapján:
 1. Készíts programot, amely meghatározza a legszélesebb sziget bal-, illetve jobboldali partját!
 2. Készíts programot, amely meghatározza, hogy van-e két egyforma nagyságú sziget!
 3. Készíts programot, amely meghatározza azt a szigetet, amely a legközelebb van az óceán közepéhez!
 4. Készíts programot, amely meghatározza az egymáshoz legközelebb levő két szigetet!
 5. Készíts programot, amely meghatározza a legmeredekebb hegyet tartalmazó sziget két partját!
 6. Készíts programot, amely meg­határozza a legmélyebb völgyet tartalmazó sziget két partját!
 7. Készíts programot, amely meghatározza az 200 méternél magasabb szigetek átlagos magasságát!
 8. Készíts programot, amely meg­határozza, hogy a szigetek átlagmagassága növekszik-e!
 9. Készíts programot, amely meghatározza a tengerszakaszok átlagos hosszát!
 10. Készíts programot, amely meghatározza, hogy melyik sziget van legtávolabb a többi szigettől!
 11. Készíts programot, amely meghatározza a völgyet tartalmazó szigetek számát!
 12. Készíts programot, amely meghatározza a tengerszakaszok átlagos hosszát!
 13. Készíts programot, amely meghatározza a szárazföldön levő hegycsúcsok átlagos magasságát!
 14. Készíts programot, amely meghatározza a legmagasabb hegycsúcsot tartalmazó sziget bal-, illetve jobboldali partját!
 15. Készíts programot, amely meg­határozza a 100 méternél alacsonyabb szigetek átlagos magasságát!
 16. Készíts programot, amely meghatározza, hogy az út során a szigetek egyre kisebbek lettek-e!
A feladatok szövege használ olyan fogalmakat (csúcs, völgy, szárazföld, ...), amelyeket nem definiál pontosan. Ezekre neked kell (értelmes) definíciót találni, amit a forráskódban (megjegyzésben) fel kell tüntetni.

Áradás

Egy folyón N = 1000 helyen mérik a vízállást, amit egy referenciamagassághoz képest centiméterben adnak meg. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget kell elrendelni, ha a magasság meghaladja a 800 centimétert, másodfokút, ha meghaladja a 900 centimétert és harmadfokút, ha meghaladja az 10 métert. Folyószakasznak nevezzük a leghosszabb egymás mellett levő egyforma tulajdonságú mérésekből álló sorozatokat (tehát például azon szomszédos mérési helyeket, ahol minden mérés elsőfokú készültséget jelez). Árvíznek nevezzük azt a szakaszt, ahol minden hely legalább elsőfokú készültségű.
A mérési adatokat a folyo.txt állomány tartalmazza.
 1. Készíts programot, amely meghatározza a leghosszabb harmadfokú árvízvédelmi készültségű folyószakaszt!
 2. Készíts programot, amely meghatározza a legmagasabb vízállást tartalmazó árvízvédelmi készültségű folyószakaszt!
 3. Készíts programot, amely meghatározza a leghosszabb elsőfokú árvízvédelmi készültségű folyószakaszt!
 4. Készíts programot, amely meghatározza a legrövidebb folyószakaszt, amelyen nincs árvízvédelmi készültség!
 5. Készíts programot, amely meghatározza a legrövidebb harmadfokú készültségű szakaszt!
 6. Készíts programot, amely meghatározza a leghosszabb árvízmentes folyószakaszt!
 7. Készíts programot, amely meghatározza az árvízmentes folyószakaszok átlagos hosszát!
 8. Készíts programot, amely meghatározza a leggyorsabb áradás helyét, azaz azt a helyet, ahol legközelebb van egymáshoz árvízmentes és harmadfokú készültségű hely!

NBA fizetések

Az NBA2003.csv állomány az NBA 2003-as évében kötött szerződéseiről tartalmaz információt. A játékosok csapata, neve, éves fizetése (dollárban), és a szerződés éveinek száma olvasható a szöveges állományban.
Az állomány első sora a játékosok számát adja meg, a további sorokban a fenti adatok olvashatók.
 1. Olvassuk be az állományt egy rekordokat tartalmazó tömbbe! (El kell távolítani az idézőjeleket és a pontosvesszőket.)
 2. Írjuk ki játékosonként a szerződésben rögzített évekre számolt összes jövedelmet!
 3. Melyik játékos kapja a legnagyobb pénzt egy szezonra?
 4. Adjuk meg csapatonként a játékosokra költött éves pénzösszeget!
 5. Melyik csapatban van a legnagyobb különbség a maximális és minimális fizetés között?
 6. Melyik csapatban a legalacsonyabb az átlagfizetés?
 7. Írjuk ki minden csapat "legdrágább" játékosának nevét!
 8. Mennyi az átlagfizetés az NBA-ben?
 9. Melyik csapatban hányan keresnek az átlag felett?
 10. Rendezzük az adathalmazt éves fizetés szerint csökkenően!

Euro árfolyam

Az euro.txt állomány a forint euro árfolyam alakulását tartalmazza 1999 januártól 2009 novemberig. Az adatok mindig a hónap végén adják meg az aktuális árfolyamot.
Az állomány első sorában egyetlen szám van, az adatsorok száma, utána minden sorban három egész következik, szóközzel elválasztva: év, hónap és egy euro fillérben megadva. Tehát például a 24933 azt jelenti, hogy egy euro 249 forint és 33 fillér. (A bankközi műveleteknél számolunk fillérrel is.)
 1. Olvasd be az adatokat, majd írd ki a képernyőre a következő formátum szerint: "1999. január: 249 forint 33 fillér"
 2. A megadott időszakban mikor volt a legdrágább az euro, és mennyi volt ekkor az ára.
 3. Határozd meg évenként, hogy az adott évben mennyi volt az átlagos árfolyam!

Körök

A korok.txt és a korok-kicsi.txt állományok körök adatait tartalmazzák. Az első sorban N <= 1000 a körök számát adja meg. Ezután N sorban három-három szám következik, a körök középpontjának x és y koordinátája (0<= x, y <= 600), és a körök sugara (1 <= r <= 50).

Feladatok adatszerkezetekhez