Programozás‎ > ‎

Gyakorlatok 1.

Egyszerű gyakorlatok számolásokra, ciklusokra és elágazásokra.

Számolások

 1. Olvass be két egész számot, majd írd ki összegüket, különbségüket, szorzatukat és az első és második hányadosát egész osztásnál!
 2. Olvasd be egy derékszögű háromszög befogóit, és írd ki átfogóját, kerületét, területét, továbbá beírt és köréírt körének sugarát!
 3. Olvasd be két síkbeli pont koordinátáit, majd írd ki az általuk meghatározott szakasz hosszát!
 4. Olvasd be két egyenes y=mx+b alakú egyenletének együtthatóit, majd írd ki az egyenesek metszéspontjának koordinátáit! (Feltehető, hogy az egyenesek nem párhuzamosak.)
 5. Olvasd be egy háromszög három oldalának hosszát és írd ki a területét!
 6. Egy BKV jegy 270 Ft, egy automatából vett kávé 70 Ft, egy liter tej 210 Ft és egy üveg bor 700 Ft. Olvasd be a forint - euro árfolyamot (1 euro hány forint), majd írd ki a fenti termékek árát euroban!
 7. Olvass be egy hőmérséklet értéket celsius-fokban, majd írd ki fahrenheit-ben! (C=(F-32)⋅59)
 8. Határozd meg, hogy egy m tömegű ember mennyi energiát "képvisel" Einstein híres képlete szerint!
  (E=mc2,c=299792458 m/s,1J=1kg⋅m2/s2)
 9. Egy bankba 2 millió Ft-ot tettünk be, 3 évre. Mennyi pénzünk lesz három év múlva, ha az éves kamat p százalék?

Elágazások

 1. Olvass be két egész számot, majd kérd be a szorzatukat. A program írja ki, hogy a felhasználó helyesen írta-e be a szorzat értékét!
 2. Olvasd be egy háromszög három oldalának hosszát, majd írd ki, hogy derékszögű-e a háromszög!
 3. Olvass be három számot és írd ki a legnagyobbat!
 4. Olvass be négy számot, és írd ki a második legnagyobbat
 5. Olvass be öt számot, és írd ki őket nagyság szerinti sorrendben!
 6. Olvasd be az ax2+bx+c=0 egyenlet együtthatóit, majd írd ki az egyenlet megoldásait!
 7. Olvasd be három síkbeli pont koordinátáit, majd döntsd el, hogy egy egyenesen vannak-e!

Ciklusok

 1. Írd ki a 2008-nál kisebb Fibonacci-számokat!
 2. Írd ki az első 15 faktoriális értéket
 3. Írd ki az első 2008 négyzetszám reciprokának összegét!
 4. Adott egy egészekből álló (a,b,c,d) számnégyes. Egy lépésben az (∣a-b∣,∣b-c∣,∣c-d∣,∣d-a∣) számnégyest képezzük az előzőből. Mit láthatunk az így képzett sorozatról?
 5. Számold ki két szám legnagyobb közös osztóját!
 6. Döntsd el egy számról, hogy prím-e!
 7. Bonts fel egy egész számot prímek szorzatára! (c08 jegyzet)
 8. Írj fel egy egész számot Fibonacci számrendszerben!
 9. Olvass be egy 10-nél kisebb n természetes számot, majd számolj 2008-ig n alapú számrendszerben!
 10. Collatz-probléma. Olvassunk be egy pozitív egész számot, majd ismételjük a következőt: ha páros megfelezzük, ha páratlan, akkor pedig a háromszorosánál eggyel nagyobb számot veszünk. Ezt addig ismételjük, amíg 1-et nem kapunk. Vizsgáljuk meg, különböző bemenetekre milyen hosszú sorozatot kapunk!

Ciklusok és karakterláncok

Fehér Gábor szakköri feladatsora alapján
 1. Készíts programot, ami kiírja a számokat 1-től 100-ig
 2. Készíts programot, ami kiírja a számokat 100-től 1-ig
 3. Készíts programot, ami kiírja a szorzótáblát 1-től 10-ig
 4. Készíts programot, ami kiírja egy beolvasott string karaktereit szóközökkel elválasztva
 5. Készíts programot, ami megszámolja egy beolvasott stringben pl. az a betűket. (Aztán a keresett betűt is be lehessen olvasni.)
 6. Készíts programot, ami kiír egy beolvasott stringet megfordítva
 7. Készíts programot, ami létrehozza egy beolvasott string fordítottját egy másik stringben
 8. Készíts programot, ami madárnyelvűvé alakít egy beolvasott stringet (tudsz így beszélni? -> tuvudsz így beveszélnivi?) Elsőre elég ha csak kiírja aztán alakítsd át, hogy új stringbe rakja.
 9. Készíts programot, ami normálissá alakít egy beolvasott madárnyelvű stringet
 10. Készíts programot, ami beolvas egy számot, és ha osztható 7-el, vagy van benne hetes számjegy akkor kiírja, hogy BUMM.
 11. Készíts programot, ami tömörít egy stringet, így. (helló aabbccc -> 1h1e2l1ó 2a2b3c)
 12. Készíts programot, ami képes két -legfeljebb 100 jegyű- karakterláncban tárolt pozitív egész összeadására és összeszorzására!

C08 / 10.C első házi feladat

Ajler Andrea: Számold ki három szám legkisebb közös többszörösét.Bányai Tamás: Olvas be egy háromszög csúcsainak koordinátáit, majd számold ki a háromszög szögeit, egész fokokra kerekítve.Biri Eszter Daniela: Melyik számnak van a legtöbb osztója 100000 és 200000 között?Czövek Márton: Írj programot ami képes 10-es és 16-os számrendszer között átváltani, mindkét irányban.Cserna Balázs: Számolj át egy egész számot hármas számrendszerbe.Daku Gábor: Olvass be egy számot, majd írd ki számjegyei összegét!Deng Jie Dániel: Addig dobálunk egy szabályos dobókockát, amíg ki nem jön egymás után három hatos. Ezalatt hányszor dobtunk 1-est?Fáth Olivér: Olvasd be három síkbeli pont koordinátáit, majd számold ki az általuk meghatározott háromszög területét! Forrás Bence: Az origóból indulunk, és egyenlő eséllyel lépünk a négy szomszédos rácspontra. Átlagosan hányadik lépére távolodunk el az origótól több, mint 10 egység távolságra?Gaál Bence: A parancssori argumentumként beolvasott egészekből álló (a,b,c,d) számnégyesből egy lépésben az
(∣a-b∣,∣b-c∣,∣c-d∣,∣d-a∣) számnégyest képezzük, majd hasonló módon számoljuk ki az újabb és újabb négyeseket.
Például: (3,6,1,10) -> (3,5,9,7)->(2,4,2,4)->(2,2,2,2)
Mindig eljutunk 4 egyenlő számhoz?

Katona Máté: Írj fel egy egész számot Fibonacci-számrendszerben, vagyis bontsd fel úgy Fibonacci-számok összegére, hogy szomszédosak nem szerepelhetnek a felbontásban, de legalább két tagja legyen a felbontásnak. (Például 15 = 13+2=100010F.) További részletek: hu.wikipedia.org/wiki/Zeckendorf-tételKocsis Gergely: Készíts programot, ami 1 és 1000 között kiír minden olyan számot, ami osztható 7-el, vagy van benne hetes számjegy.Kőhalmi Lilla Abigél: Felvettünk H forint hitelt, ebből havonta törlesztünk T forintot. Év végén a maradék tartozásunk p%-kal növekszik. Hány hónap múlva törlesztettük a teljes tartozást? Láda Zsófia: Számold ki három szám legnagyobb közös osztóját.Nguyen Uyen My: Olvasd be két egyenes y=mx+b alakú egyenletének együtthatóit, majd írd ki az egyenesek metszéspontjának koordinátáit! 


Radó Hanna: Számolj át egy egész számot négyes számrendszerbe!Simon Péter: Szabályos érmével dobálunk egészen addig, amíg az utolsó négy dobás eredménye pont 'F', 'I', 'F', 'I'. Készíts szimulációt, ami megszámolja, hogy hányadik dobásra állhatunk meg.Török Mihály: Dobókockával dobunk, és a dobott számokat összeadjuk. Ha az összeg eléri (vagy meghaladja) a 100-at, megállunk. Végezzünk 1000 kísérletet, és adjuk meg, hogy hányszor álltunk meg pont a 100-on.