Programozás‎ > ‎Feladatok‎ > ‎Szorzattá bontás‎ > ‎Megoldás‎ > ‎

ep_szor.pas

Letöltés: ep_szor.pas

program szor;

var szam  : array [0..16] of Longint;
    mit : longint;

procedure ki(szint:Byte);
var i : byte;
Begin
     For i := 1 to szint do write(szam[i],' ');
     writeln;
End;

procedure bont(n:longint;szint:Byte);
var d : Longint;
begin
     if n = 1 Then ki(szint)
     Else Begin
          For d := szam[szint] To n Do
          Begin
               If (n mod d)=0 Then
               Begin
                    szam[szint + 1] := d;
                    bont(n div d,szint + 1);
               End;
          End;
     End;
end;

begin
     szam[0] := 2;
     write('n= ');readln(mit);
     bont(mit,0);
     readln;
end.
ċ
ep_szor.pas
(1k)
Gábor Fehér,
2012. jan. 22. 4:46
Comments