Megoldás

Algoritmus

Knuth permutáló algoritmusával előállítjuk az {1,2,3,...,8} számok összes sorrendjét, és mindegyiket megfeleltetjük a kocka egy címkézésének. Minden egyes címkézésre ellenőrizzük, hogy teljesül-e a lapokra szabott feltétel.

Ez a módszer tetraéder, oktaéder és dodekaéder esetén is még reményteli. Az ikozaéder már kétséges, 20!  2*1018 túl sok.

Az adott test önmagába vivő forgatásait nem generáltuk automatikusan. Azt lehet kézzel kódolni, vagy egyszerűen kiszámoljuk a forgatások számát és leosztjuk a programban kapott eredményt.

Kocka esetén 8*3=24 helyzetbe forgatható egy megoldás.

Kód

Katona Dániel (java): kocka.java