Programozás‎ > ‎Feladatok‎ > ‎

Iskola

Egy iskola tanárairól tudjuk, hogy mikor milyen órát tartanak. A tanárokat, a tantárgyakat, a hét napjait, a napokon belüli órákat sorszámukkal azonosítjuk. 

Feladat

Készíts programot, amely megadja:
A. minden napra az aznap órát tartó tanárok számát;
B. azt a tantárgyat, amit a legtöbb tanár tanít;
C. azt a tanárt, akinek a legtöbb lyukasórája van (lyukasóra: aznap előtte is van órája valamikor és utána is van órája valamikor);
D. az adott T tanárt egész héten helyettesíteni tudó tanárt. 

Bemenet

Az iskola.be szöveges állomány első sorában a tanárok száma (1<=N<=100), a tantárgyak száma (1<=M<=100) és egy tanár sorszáma van (1<=T<=N), egy-egy szóközzel elválasztva. A következő sorok mindegyikében 4 egész szám van, egy-egy szóközzel elválasztva: tanár sorszám, tanított tantárgy sorszáma, nap (1 és 5 közötti egész szám), óra (0 és 8 közötti egész szám). Például 3 7 2 0 azt jelenti, hogy a harmadik tanár a hetedik tantárgyat a hét második napján a nulladik órában tanítja.

Kimenet

Az iskola.ki szöveges állományba négy sort kell írni! Az első sorba az A, a másodikba a B, a harmadikba a C, a negyedikbe pedig a D részfeladat eredményét. Ha több megoldás van, akkor az elsőt kell kiírni. Ha nincs megoldás (C és D részfeladatban), akkor -1-et kell kiírni! Az első sorban 5 szám szerepeljen, egy-egy szóközzel elválasztva!

Példa

Bemenet  Kimenet
3 4 1
1 1 1 6
1 1 2 2
1 2 1 3
2 1 2 2
2 2 3 1
3 4 1 2
3 2 1 4
3 3 2 1
2 3 1 0 0
2
1
3
1Tesztadatok

Címkék

A feladat forrása: NTOITV 2013 2. forduló, 9-10. évfolyam
Algoritmusok: 

megoldás