Programozás‎ > ‎

Aritmetika

A legtöbb program számításokat (is) végez. Röviden áttekintjük, milyen számokkal dolgozhatunk, és milyen műveleteket végezhetünk velük.

Szám típusok

Általában kétféle számtípust használnak a programozási nyelvek: vannak egész típusok és lebegőpontos ("valós") típusok. Ezen belül különböző méretű típusok különböztethetők meg (például 8, 16, 32 és 64 bites egészek), illetve lehet előjeles és előjel nélküli egészeket tárolni.

Egészek

Méret Előjel min max pascal java C C++ C#
8 bit nincs 0 255 byte -

byte
8 bit van -128 127 shortint byte

sbyte
16 bit nincs 0 65535 word -

ushort
16 bit van -32768 32767 integer short

short
32 bit nincs 0 4294967295 - -

uint
32 bit van -2147483648 2147483647 longint int

int
64 bit nincs 0 18446744073709551615 - -

ulong
64 bit van -9223372036854775808 9223372036854775807 - long

long

Lebegőpontos számok

Méret legkisebb pozitív legnagyobb pozitív értékes jegyek pascal java C C++ C#
32 bit 1,5⋅10-45 3,4⋅1038 6-7 single float

float
64 bit 5,0⋅10-324 1,7⋅10308 15-16 double double

double
48 bit 2,9⋅10-39 1,7⋅1038 11-12 real -
-
-
-

Műveletek (operátorok)

Értékadás

pascal java C/C++/C#
változó := kifejezés változó = kifejezés változó = kifejezés

Egyoperandusú műveletek

Kétoperandusú műveletek

Könyvtári függvények

Példák

program xx;
uses math;
var x,y,: float;

begin
       x := 0.01;
       d := 0.01;
       while x <1.0 do
       begin
               y := power(x,x);
               writeln(x:0:4,';',y:0:4);
               x := x + d;
       end;
end.