Logo‎ > ‎Feladatok‎ > ‎

Sokszögek 2.

A következő szabályos és nem szabályos sokszögekből álló összetettebb ábrákat moduláris programozás módszerével rajzoljuk meg.

Lépcső

Az egyenlőszárú trapéz paramétere legyen a szár és a rövidebbik alap hossza (trapez :a :b).
A hosszabbik párhuzamos oldal hossza :a + :b.

Lépcsőfok két trapézból áll. (lepcsofok :a :b).

A lépcső paraméterként adott számú lépcsőfokból épül fel (lepcso :a :b :db). A lépcsőfokok összeillesztése kétféle lehet.

Trapéz oldalú sokszögek

A szabályos sokszög minden oldalára rajzoljunk trapézt! A trapéz állhat befelé is és kifelé is.

Forgó

Írjunk eljárást a forgo :m :s megrajzolására. Legyen :m a zászlócskák szárának és háromszögek oldalának hossza és :s a zászlócskák száma.

Paralelepipedon

Írjunk programot, amely egy paralelogramma rajzoló szó segítségével paralelepipedon éleit rajzolja ki. A paralelogramma oldalhosszát és kisebbik szögét adjuk paraméternek (paralelogramma :hossz :szog).