Logo‎ > ‎Feladatok‎ > ‎Funkcionális programozás‎ > ‎

Bevezetés

A feladatgyűjtemény a funkcionális programozás módszereinek elsajátításához, megismeréséhez készült. Felépítése azt célozza, hogy a kezdeti (nyelvi) eszközök megismerésétől az összetett problémák megoldásáig sokféle feladatból lehessen választani. A jegyzetnek nem feladata, ugyan egyes esetekben erre is kitér, hogy a programozás nyelvi eszközeit bemutatása.

A funkcionális program végrehajtása egy kezdeti kifejezés kiértékelését jelenti. Lényegében egy programozási stílus. Ez a stílus, vagy módszer a kifejezések kiértékelésére helyezi a hangsúlyt. A tisztán funkcionális programozási módszerek alkalmazásakor változó nem létezik. A feladatgyűjtemény csak olyan megoldandó problémákat, feladatokat tartalmaz, amelyek tisztán funkcionális programozási eszközökkel megoldhatók. A megoldást jelentő függvénydefiníció során a függvény nevét, a formális paramétereket, illetve a függvényértéket meghatározó kifejezést adjuk meg. A funkcionális programozási stílus alapvető adatszerkezete a lista. A listakezelés problémái legtöbbször rekurzív programszerkezettel oldhatók meg.

A jegyzet feladatainak megoldásai Logo programozási nyelven, Imagine környezetben (http://imagine.elte.hu) készültek.