Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Vetélkedő

Szomszéd város Fő Gimnáziumában informatikai vetélkedőt szerveztek, amelyen összesen hat feladatot kellett megoldani. A résztvevők minden feladatot egyszerre kaptak meg, a megoldást tetszőleges sorrendben készíthették el a rendelkezésre álló kevesebb, mint 1 óra alatt. A versenyzők az elkészült megoldást azonnal beadták. Ha a zsűri helyesnek találta azokat, feljegyezte a beadás időpontját. A verseny végén azok a cellák maradtak üresen, amelyekre az adott csapat nem tudott helyes megoldást adni. 

A megoldás során vegye figyelembe a következőket: 
 • A megoldás során a J oszloptól jobbra végezhet segédszámításokat. 

 • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon. 

 • Ha egy részfeladatban fel akarja használni egy korábbi részfeladat eredményét, de azt nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írja be a valószínűnek tartott adatokat! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.

Feladatok

 1. Nyissa meg táblázatkezelő program segítségével a fo.txt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású adatfájlt úgy, hogy az első érték az A1-es cellába kerüljön! Mentse a táblázatot vetelkedo néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában! 

 2. Szúrjon be egy sort az adatok fölé, majd töltse ki a minta alapján! 

 3. A Befejezési idő oszlopában határozza meg, hogy az egyes csapatok mikor adták be az utolsó megoldásukat! 

 4. A Megoldásszám sorban számítsa ki, hogy az egyes feladatokat hány csapat oldotta meg sikeresen! 

 5. A feladatokat a zsűri nehézségüknek megfelelő pontszámmal látta el, ami a Szétosztható sorban olvasható. Ezeket a pontokat az adott feladatot sikeresen megoldók között egyenlően osztják szét. Tehát ha a 100 pontot érő 4. feladatot 5 csapat oldotta meg, akkor a 4. feladatban elérhető pontszám 20 lesz. Az Elérhető sorban az előbbi leírás alapján számítsa ki a feladatok egészre kerekített, egy csapatra jutó pontszámait! 

 6. A Pontszám oszlopban az Elérhető sorának felhasználásával számítsa ki, hogy az egyes csapatok hány pontot szereztek! 

 7. A versenyen nem csupán a végső pontszám szerinti legjobb csapatot díjazzák, hanem az egyes feladatok legelső helyes megoldóit is. A Legelső megoldás sorban feladatonként adja meg, mikor született a legelső helyes megoldás! A Különdíjas sorban hibamentesen másolható képlet segítségével határozza meg, hogy melyik csapaté a leggyorsabb megoldásért járó különdíj! 

 8. Az adatok rendezésével állítsa elő a végső sorrendet! A legmagasabb pontszámot elérő csapat kerüljön a legelső sorba! Azonos pontszám esetén az kerüljön előrébb, amelyik csapat hamarabb adta be az utolsó helyes megoldást! 

 9. Az időadatokat tartalmazó cellákat állítsa be a mintán látható formátumnak megfelelően! 

 10. Az adatokat tartalmazó területek külső szegélyét állítsa dupla vonalasra, a belső szegélyeket pedig vékonyra! Minden oszlop legyen azonos szélességű, az elsőt kivéve! 

 11. A számításokat tartalmazó cellákat formázza dőltre! A táblázat többi formai jellemzőjét állítsa be a mintának megfelelően! 

 12. Készítsen a mintának megfelelő diagramot! A diagram szélessége egyezzen meg a felette található táblázatrész szélességével!

Minta