Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Teszt kiértékelés

Egy felmérés során húsz emberrel töltettek ki egy tesztlapot. A feltett kérdéseket három csoportba sorolták, és azokat a csoportokon belül A és B szempont szerint vizsgálták. A tesztek összesítését és kiértékelését már elkezdték. Ennek során a válaszokat a csoportok
szerint összesítették, és alacsony, közepes, illetve magas kategóriába sorolták. Önnek ezekkel az adatokkal kell a továbbiakban dolgoznia. Az adatokat a tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású tesztadatok.txt állomány tartalmazza.

Táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat! A szöveges leírásban nem szereplő formázási műveleteket a minta alapján végezze el! 

A megoldás során vegye figyelembe a következőket!
 • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon!
 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be „1” és „7” közé eső egész számokat, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.

Feladatok

 1. Töltse be a tesztadatok.txt fájlt a táblázatkezelőbe az A1-es cellától kezdődően, és mentse el feldolgozott néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában!

 2. A B23-as és a B24-es cellában határozza meg függvény segítségével a tesztet kitöltő nők és férfiak számát!

 3. A B25-ös cellában határozza meg a tesztet kitöltők átlagéletkorát függvény segítségével egész számra kerekítve!

 4. Rendezze a teszteredményeket úgy, hogy elöl a férfiak, utána a nők adatai szerepeljenek! A feladat további részében kihasználhatja, hogy a férfiak és nők adatai mely tartományban vannak.

 5. A B28:G30 tartományban határozza meg függvény segítségével, hogy a tesztkérdések csoportjaiban hány nő válasza tartozik az alacsony, közepes, illetve magas kategóriába! A megoldás során a megadott tartományra másolható képletet használjon!

 6. A B33:G35 tartományban az előzőhöz hasonló módon a férfiak válaszait dolgozza fel!

 7. Készítsen oszlopdiagramot a nők csoportosított és megszámolt értékeiről úgy, hogy a vízszintes tengelyen az egyes csoportok elnevezései szerepeljenek! A diagram címe „Nők” legyen, és tartozzon jelmagyarázat is hozzá! A diagramon az „alacsony” értékhez tartozó oszlopokat zöld színnel, a „közepes” értékhez tartozó oszlopokat narancssárga, a „magas” értékhez tartozó oszlopokat piros színnel jelölje! A diagramot helyezze el a tesztadatokat tartalmazó táblázatrész mellett úgy, hogy a magassága ne legyen nagyobb a táblázatrész magasságánál! 

 8. A táblázatban a B:I oszlopok szélessége legyen azonos, és bennük az adatok a mintának megfelelően férjenek el! Az A oszlop szélességét állítsa úgy, hogy a benne lévő szövegek ne legyenek takarásban!

 9. A táblázat összes adatát igazítsa középre! A számított adatokat dőlt stílussal ábrázolja! Az A1:I1, A27:G27 és A32:G32 tartományok celláit egységesen formázza a mintán látható módon! Az egyes önálló táblázatok rovatfejei legyenek félkövér stílussal kiemeltek! A táblázatokat szegélyezze a minta szerint!

Minta