Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Testtömeg-index

A megoldás során vegye figyelembe a következőket!
 • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon!
 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerül teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be 15 és 35 közötti értékeket, illetve szöveg helyett pedig a „nem tudom” vagy a „normális” szavakat! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.
Felmérést végeztek a középiskolások között, amelyben rögzítették a tanulók testmagasságát (cm) és testtömegét (kg).

Feladatok

 1. Az adatok.txt forrásfájl tartalmazza egy osztály tanulóinak névsorát, testtömeg és magasság adatait. Nyissa meg táblázatkezelő program segítségével az adatfájlt, majd mentse a táblázatkezelő saját formátumában tti néven!
 2. Rendezze az adatokat a tanulók neve szerint!
 3. A „Név” oszlop elé szúrjon be egy oszlopot, és abban sorszámozza a tanulókat!
 4. A „Magasság” és a „Testtömeg” oszlopokban minden érték mellett legyen ott a mértékegysége is (cm, illetve kg)!
 5. Számítsa ki az osztály átlagmagasságát centiméterben, és jelenítse meg két tizedesjegy pontossággal a C39-es cellában! A B39-es cella felirata legyen: „Átlagmagasság:”!
 6. Számítsa ki az osztály testössztömegét a D40-es cellában! A C40-es cella felirata legyen: „Össztömeg:”!
 7. A következő oszlopban számítsa ki minden tanuló testtömeg-index értékét (TTI), jelenítse meg két tizedesjegy pontossággal!
  (A magasságot méterben kell megadni!)
 8. Az oszlop felirata legyen „TTI”!
 9. Adjon képletet, amely szövegesen is jellemzi a kapott értékeket minden diáknál! (30 és felette: elhízás; 25–30: túlsúly; 18–25: normális; 18 alatt: kóros soványság). Minden kategóriában az alsó határ benne van, de a felső nincs.) Az F – „Testalkat” – oszlopban jelenjenek meg a „kóros soványság”, „normális”, „túlsúly”, „elhízás” feliratok az előző oszlop értékeitől függően!
 10. Nevezze át a munkalapot „összes adat” névre!
 11. Formázza a táblázatot a minta alapján (igazítás, keretezés, betűstílus)!

 12. A képletekkel számolt cellák betűszínét állítsa kékre!
 13. Számolja ki az egyes testalkattípusokhoz tartozó tanulók számát a táblázat alatti szabad területen!
 14. Készítsen – külön munkalapra – szemléletes diagramot a testalkattípusok létszámarányainak bemutatására!
 15. Szűréssel adja meg a túlsúlyos testalkattípushoz tartozó tanulókat! A szűréssel kapott adatokat (Név, Magasság, Testtömeg, TTI) másolja külön munkalapra! Nevezze el a munkalapot túlsúlyos névre!