Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Sípálya

Sokak kedvelt téli sportja a síelés. Ha az időjárás engedi, Magyarországon is sok sípálya áll a síelők rendelkezésére. A siadat.txt tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású szöveges állományban a magyarországi sípályák adatait találja. Táblázatkezelő program segítségével oldja meg az alábbi feladatokat! 

A megoldás során vegye figyelembe a következőket: 
 • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon! 
 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha egy részfeladatot nem sikerül megoldani, hagyja meg a félig jó megoldást, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be vegyesen 5 és 25 közötti értékeket, szöveget adó kifejezés helyébe a „könnyű” szót, és azzal dolgozzon tovább, mert így részpontokat kaphat! 

Feladatok

 1. Importálja az adatokat a siadat.txt állományból, mentse el sipalya néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában! 

 2. A munkalapot nevezze át Sípálya névre! 

 3. A Teteje magassága és az Alja magassága rovatokban a sípálya legmagasabb, illetve legalacsonyabb pontjának méterben mért tengerszint feletti magassága található. Szúrjon be egy új oszlopot az Alja magassága rovattól jobbra, a rovatcím legyen: „Szintkülönbség”! Számítsa ki ebben az oszlopban a sípályák szintkülönbségét! 

 4. Egy sípálya átlagos meredekségét közelítőleg azzal a (fokban mért) szöggel jellemezhetjük, amelyet a pálya tetejét és alját összekötő egyenes a vízszintes síkkal bezár. Ezt a szöget radiánban az arkusz szinusz [arcsin(), illetve asin()] táblázatkezelő függvény segítségével az ábrán látható módon határozhatjuk meg. A szög radiánban és fokban mért értéke közötti kapcsolatot mutatja a második összefüggés. Töltse ki ennek ismeretében a Szög rovatot! A kapott értékeket egészre kerekítse!


 5. A pálya nehézségi foka az átlagos meredekségétől függ:

   szög ≤ 10º könnyű
   10º < szög ≤ 15º közepes
  15º < szög  nehéz

  Töltse ki ennek figyelembevételével a Nehézség oszlopot! A következő két feladatban csak a mátrai sípályák adataival kell foglalkoznia. Ezeknek a megoldását egy új munkalapon helyezze el, melynek neve Mátra legyen! Segédszámításokhoz, segédadatokhoz felhasználhat cellákat a 3. sortól lefelé, vagy a C oszloptól jobbra.

 6. Határozza meg a Mátrában található sípályák teljes hosszát kilométerben, valamint a legmeredekebb pálya nevét! Az így meghatározott adatok a munkalap B1 és B2 cellájába kerüljenek! Az A1, illetve A2 cellákba írjon megfelelő magyarázatot a kiszámolt értékekhez!

 7. Szemléltesse diagramon a mátrai sípályák tetejének és aljának tengerszint feletti magasságát! A megoldás során kihasználhatja, hogy a pályák adatai nem változnak. Úgy válassza meg a diagramtípust, hogy a szintkülönbségek is jól láthatóak legyenek rajta! A diagram címe „A mátrai sípályák tengerszint feletti magassága” legyen! Az értéktengelyt a skálázza 600-tól 1100-ig százasával, a kategóriatengelyen (vagy az adattengelyen) a sípályák neve szerepeljen feliratként! A diagramot alakítsa úgy, hogy a feliratok is jól láthatók legyenek!

 8. Formázza a Sípálya munkalapon szereplő táblázatot a mintának megfelelően! A hosszúság jellegű adatoknál a „m” mértékegységet szerepeltesse, és tagolja az értékeket ezresenként! Az oszlopszélességeket úgy válassza meg, hogy minden adat olvasható legyen!

Minta