Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Római szám

A római számok ma is sok épület homlokzatán láthatók. Ebben a feladatban a római számokat kell arab számokká átalakítania a megadott algoritmus alapján. A római szám valódiságának vizsgálata most nem a feladata. Csak 1-től 3999-ig terjedő, nagybetűs római
számokkal foglalkozunk, amelyek legfeljebb 20 karakterrel leírhatók.

A római számjegyek értékei:

Az átalakítás algoritmusa:

Az adott számjegy előjele akkor negatív, ha az utána következő számjegy nála nagyobb. Az utolsó számjegyérték mindenképpen pozitív.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:
 • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon, hogy az alapadatok módosítása esetén is a kívánt eredményeket kapja!
 • Ha egy részfeladatban fel akarja használni egy korábbi részfeladat eredményét, de azt nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írjon be valószínűnek tartott adatokat! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.
 • Amennyiben szükséges, segédszámításokat a 25. sortól lefelé végezzen!

Feladatok

 1. Táblázatkezelő program segítségével készítse el a római szám arab számmá történő átalakítását! Mentse a táblázatot romai néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában!
 2. Az A1 és C1 cellákba írja a „Római szám:” és az „Eredmény:” szövegeket! Az A4:D4 és az F4:G4 cellákban készítse el a segédtáblázatok fejlécét a mintának megfelelő tartalommal!
 3. Az F5:G11 tartományba gépelje be a római számjegyek jeleit és értékeit a minta alapján!
 4. A „Sorszám” felirat alatti cellákat töltse fel 1-től 20-ig egész számokkal!
 5. A „Számjegy” felirat alatti húsz cellában másolható függvény segítségével határozza meg az A2 cellában található szabályos római szám betűit! Az oszlop többi cellájában, ha már nincs több betű, akkor ne jelenjen meg semmi!
 6. A „Számjegyek értéke” oszlopban határozza meg függvénnyel a mellette lévő betű értékét – ha van betű –, különben ne jelenjen meg semmi! Az érték meghatározásához használja fel az F4:G11 segédtábla adatait!
 7. Határozza meg az „Előjeles” oszlopban másolható függvénnyel a számjegyek előjeles értékét a megadott algoritmus szerint! Ügyeljen arra, hogy az utolsó számjegyérték mindenképpen pozitív! A kiszámított érték csak ott jelenjen meg, ahol az előző oszlopban volt szám, és a többi cella maradjon üresen!
 8. Összegezze a C2 cellában a megfelelő cellák tartalmát! Ügyeljen, hogy más római számokra is működjön a megoldás!
 9. A munkalap összes celláját igazítsa azonosra a mintán látható módon!
 10. A két segédtábla celláit vékony vonallal, a táblákat kívülről vastag vonallal szegélyezze! A többi adatot ne keretezze be! Az első két sor celláinak szövegét félkövér betűstílussal emelje ki!
 11. A római számjegyek értékének szemléltetésére készítsen sávdiagramot a segédtábla mellé úgy, hogy táblázat betűi mellett a hozzátartozó sávok jelenjenek meg! A diagramnak ne legyen jelmagyarázata, és a címét a minta alapján gépelje be! Állítsa be a skálát úgy, hogy a maximális méretű sáv is éppen kiférjen!
 12. A munkalapot állítsa be fekvő tájolásúra! Az oszlopszélességeket és a diagram szélességét állítsa be úgy, hogy minden adat látszódjon, de egy oldalon elférjen nyomtatáskor! 

Minta