Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Látogatottság

Egy webszolgáltató egy napi adatai állnak rendelkezésre a forgalom.txt állományban. A látogatási adatokat elemezze táblázatkezelő program segítségével a leírás alapján! 

Az oszlopok jelentései: 
Állomány: A szerverről lekért állományok száma. 
Bájt: A lekérdezések során forgalmazott adatmennyiség. 
Látogatók: Az óránkénti látogatók száma. 
Weboldal: A letöltött weboldalak száma. 

A megoldás során vegye figyelembe a következőket: 
 • Törekedjen képlet, függvény, hivatkozás használatára, hogy a forrásadatok változtatása után is helyes eredményt adjon! 

 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha egy részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be tetszőleges értéket, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 

Feladatok

 1. Nyissa meg táblázatkezelő program segítségével a forgalom.txt adatfájlt (tabulátorral tagolt szövegfájl)! Mentse a táblázatot a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában latogatottsag néven! 

 2. Az első oszlop elé szúrjon be egy újat! A táblázat fejlécébe, az A1 cellába az „Óra” felirat kerüljön, és alatta 0-tól 23-ig töltse fel a cellákat!

 3. Az első sor celláiban lévő szövegek hosszúak, ezért 90o-kal elforgatva jelenjenek meg, vízszintesen középre igazítva, félkövér betűstílussal! A sormagasságot állítsa nagyobbra, hogy a címek sortörés nélkül elférjenek!

 4. A táblázatban minden szám tizedesjegyek nélkül, ezres csoportosítással legyen formázva!

 5. Az oszlopok alján, a 26. sorban összegezze minden oszlopra a napi forgalmat!

 6. A 27. sorban határozza meg az oszlopokban található forgalmi adatok közül a legnagyobbakat!

 7. A 28. sorban jelenítse meg függvény segítségével, hogy a maximális értékek melyik órához tartoznak! Segédtáblát használhat a 30. sor alatt, vagy az F oszloptól jobbra!

 8. Formázza a táblázatot a mintának megfelelően! Csak az adatokat tartalmazó cellákat szegélyezze! Az 1. és a 26., 27., 28. sor értéket tartalmazó cellái körül vastagabb legyen a szegély!

 9. Ábrázolja sáv típusú diagramon a weboldalak letöltésének számát! A diagramot formázza és helyezze el úgy a táblázat mellett, hogy az E oszlop értékei mellett az annak megfelelő sávok jelenjenek meg! Jelmagyarázat ne legyen! A jelenlegi maximális érték sávját piros színűre állítsa (az alapadatok módosításának nem kell erre hatással lennie)!

 10. Az oldalbeállításokat, cellák szélességét és a diagram méretét állítsa be úgy, hogy a nyomtatási képen a dokumentum egy oldalra elférjen!

Minta