Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Kultúra

Egy város vezetése meghirdette a kultúra hónapját. Ebben az időszakban a diákok kedvezményesen látogathatták a színházat és mozit. Az iskolában két osztály diákjait megkérték, hogy jegyezzék fel a hónap során a színház- és mozilátogatásaik számát, és vezessenek pontos feljegyzéseket könyv- és újságolvasásukról.
Ezeket az adatokat a tabulátorral tagolt kultforr.txt állomány tartalmazza. Ha szükséges mellékszámításokat végezni, azt a H oszloptól kezdődően teheti meg.

Feladatok

 1. Töltse be a táblázatkezelőjébe az adatokat! Munkáját kultura néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában mentse!
 2. A B46 és B48 cellákba számítsa ki, hogy a két osztály diákjai együttesen hány színházjegyet, illetve mozijegyet váltottak!
 3. A "Napilap" rovatfejű oszlopból kiolvasható, hogy kik olvastak ebben a hónapban rendszeresen napilapot. A B50-es cellába függvény segítségével határozza meg, hogy hány diák olvasott rendszeresen napilapot!
 4. A diákok egész hónapban jegyezték, hogy hány oldalt olvastak szépirodalmi könyvből. Ezek az adatok találhatók az F oszlopban. Határozza meg a B52-es cellában az átlagos oldalszámot! Az eredményt egy tizedesjegyre kerekítse függvény felhasználásával!
 5. A B54-es cellába számolja ki, hogy mennyi volt az átlagosan olvasott oldalszám azoknál, akik rendszeresen olvastak napilapokat is! Ezt az értéket is függvénnyel kerekítse egy tizedesjegyre!
 6. A B56-os cellába függvény segítségével határozza meg, hogy ki olvasott a legtöbbet a két osztályból!
 7. A B61:C62 tartományba határozza meg, hogy a két osztálynak külön-külön hány színház-, illetve mozijegyre volt szüksége!
 8. Készítsen diagramot külön lapra, amiben az előző adatokat szemlélteti 3 dimenziós oszlopok segítségével! A diagramnak ne legyen jelmagyarázata, de az értelmezéshez szükséges elnevezések a tengelyek mellett szerepeljenek!
 9. A legaktívabb diákokat könyvutalvánnyal jutalmazza az iskola az alábbi pontozás alapján:

   színház  10 pont / alkalom
   mozi  5 pont / alkalom
   könyv  1 pont / 10 oldal

  A legalább 120 pontot elért diákok kapnak könyvutalványt. A G oszlopban - függvény segítségével - a mintának megfelelően jelenítse meg, hogy ki kap könyvutalványt! (A táblázatban szereplő értékek nem változhatnak, ezért az értékeket az alkalmazott függvényben közvetlenül is használhatja.)

 10. Formázza a táblázatot a mintának megfelelően!
 11. Gyűjtse ki egy másik munkalapra, hogy az "A" osztályból kik olvastak rendszeresen napilapot! Az eredménylistában csak a nevek és az olvasott oldalszámok szerepeljenek!
 12. Rendezze a kigyűjtött adatokat az olvasott oldalszám szerint csökkenő sorrendbe!

Minta