Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Ittas vezetés

A rendőrség havi szinten közli megyékre lebontva az ilyen típusú balesetek számát. A 2011. és 2012. évi adatokat tartalmazza az ittas_2011.txt és az ittas_2012.txt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású állomány. Feladata az adatok feldolgozása a következő leírás és a minta alapján. A megoldás során vegye figyelembe a következőket! 
 • A megoldás során képletet, függvényt használjon! 
 • Amennyiben szükséges, segédszámításokat az Y oszloptól jobbra, vagy egy másik munkalapon végezzen! 
 • A megoldás során a forrásadatok módosulása – paraméterek változása esetén is helyes eredményt kell kapni. 
 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be nagyságrendileg helyes számot, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 
 1. Töltse be külön munkalapokra az ittas_2011.txt és az ittas_2012.txt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlt a táblázatkezelőbe az A1-es celláktól kezdődően! A 2011-es adatokat tartalmazó munkalapot nevezze át „2011”-re, a 2012-es adatokat tartalmazót pedig „2012”-re! Munkáját ittas_baleset néven mentse el a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában! 

 2. Mindkét munkalapon az N3:N22 tartomány celláiban összegezze az egyes megyékben az adott évben ittasan okozott balesetek számát! A következő feladatokat a 2012 munkalapon végezze el, ha a feladat szövege másképp nem kéri! 

 3. A B24:M24 tartomány celláiban összegezze az adott havi ittasan okozott balesetek számát! Majd a B25:M25 tartomány celláiban határozza meg az adott hónapra vonatkozó átlagot is! 

 4. A V3-as cellába számítsa ki a 2012-ben ittasan okozott balesetek számát! 

 5. Az O3:O22 tartomány celláiban másolható képlet és függvény segítségével 3 tizedesjegyre kerekítve számítsa ki, hogy az országos értékhez képest a balesetek hány százaléka történik az adott megyében! Az értékeket a mintának megfelelően jelenítse meg! 

 6. Az R3:R22 tartomány celláiban a mintának megfelelően jelenítse meg a 2011. és 2012. évi összesített adatok különbségét! 

 7. Az S3:S22 tartomány celláiban számítsa ki a százalékos eltérést a 2011-es évhez viszonyítva! Az eredményt kerekítse függvény segítségével 3 tizedesjegyre, és a mintának megfelelően jelenítse meg! 

 8. A V4-es és V5-ös cellákba számítsa ki, hogy hány megyében javult, illetve romlott az ittasan okozott balesetek száma 2011-hez képest 2012-ben! 

 9. Magyarország megyéit hét régióba soroljuk. Az egyes régiók nevét és számát az U7:V13 tartomány tartalmazza. A Q oszlopban lévő számok mutatják meg, hogy melyik megye melyik régióba tartozik. Határozza meg másolható képlet segítségével a W7:W13 tartomány celláiban az egyes régiókban az ittasan okozott balesetek számát!

 10. Készítsen tortadiagramot a minta szerint a régiókban okozott balesetek száma alapján! Jelmagyarázatot ne tüntessen fel! A régiók nevei és a százalékos értékek jelenjenek meg a cikkekhez tartozóan! A diagram címe „Ittas vezetés miatti balesetek régiónként 2012” legyen! A diagramot a 2012 munkalapra helyezze el a 27. sor alá! A szélességet úgy állítsa be, hogy a 12 hónapot tartalmazó cellatartománynál ne legyen szélesebb! 

 11. Formázza a táblázatot a minta és a következők szerint!

  a. Az első két sorban lévő oszlopfeliratokra, illetve az A24:A25 cellákra, valamint az összes számított mezőt tartalmazó cellákra félkövér betűstílust állítson be!

  b. Az első két sorban lévő oszlopfeliratokat, illetve a számértékeket tartalmazó cellákat igazítsa vízszintesen középre!

  c. Az A1:O1 tartomány celláit vonja össze!

  d. Az oszlopok szélességét állítsa be úgy, hogy a szövegek, illetve a számok ne legyenek takarásban!

  e. Az A1:O25 tartományt szegélyezze a minta szerint úgy, hogy a külső szegély legyen vastagabb!

Minta