Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Internet szolgáltató

Egy internet szolgáltató előfizetőinek egy hónapi adatforgalom adatait tartalmazza az adatforg.csv fájl.
Táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat!

Feladatok

 1. Importálja az adatforg.csv fájlt a táblázatkezelőjébe az A1 cellától, és mentse haviforg néven!
 2. Szúrjon be egy sort az első sor elé, és lássa el a következő mezőnevekkel az oszlopokat!
  Ügyfélkód, Sávszélesség, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,..., 30, Havi forgalom, Napi átlag, Túllépés.
 3. A letöltések értékei megabyte-ban vannak megadva. Ennek megfelelően állítsa be az MB mértékegység megjelenését az adatok után!
 4. A Havi forgalom oszlopába számítsa ki az egyes ügyfelek havi adatforgalmát!

 5. A Napi átlag oszlopába számítsa ki a az ügyfelek átlag adatforgalmát!
 6. A szolgáltató egy 10 GB-os határt szabott meg a havi adatforgalomra. Aki túllépi ezt, a következő hónapban csökkentik a sávszélességét. Írja ki függvény segítségével a „túllépte” szót a Túllépés oszlopba, azon felhasználók adatsorába, akik korlátozó intézkedésekre számíthatnak!
 7. Az utolsó adatsor után – egy sor kihagyással – minden napra számítsa ki, hogy mekkora volt a szolgáltató napi adatforgalma!
 8. Adja meg függvény segítségével az E106 cellába, hogy mekkora volt a legnagyobb havi előfizetői adatforgalom!
 9. Határozza meg függvény segítségével a C106 cellába, annak az előfizetőnek az ügyfélkódját, aki a legnagyobb adatforgalmat bonyolította a hónapban!
 10. Készítsen segédtáblát az A108 cellától 2×4-es méretben! A segédtábla első sorába írja be a Sávszélesség és az Előfizetés szavakat! Az első oszlop további soraiba írja be a szolgáltatott sávszélességeket, a 256, 512, 1000 értékeket! A segédtáblázatot formázza a mintának megfelelően!
 11. Számítsa ki függvény segítségével, hogy hány előfizetője van a szolgáltatónak az egyes sávszélességeknél!
 12. Formázza a táblázatot a mintának megfelelően! Állítson be fekvő laptájolást!
 13. Készítsen diagramot, amely oszlopos formában mutatja az első felhasználó havi forgalmát napi bontásban! A diagram címe az ügyfélkód legyen! A diagramhoz ne legyen jelmagyarázat és külön munkalapon jelenjen meg! Az oszlopok zöld színűek, a háttér fehér színű legyen!