Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Helységek

A Központi Statisztikai Hivatal rendszeresen nyilvánosságra hozza a magyarországi helységekkel kapcsolatos statisztikai adatokat. A 2009-es év adatai a minden.txtbudapest.txt, kodok.txt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású állományokban találhatók. Ezen adatok feldolgozása lesz a feladata.

Feladatok

 1. Nyissa meg táblázatkezelő program segítségével a minden.txt adatfájlt úgy, hogy az első érték az A1-es cellába kerüljön! A munkalap neve minden legyen! Mentse a táblázatot helysegek néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában!
 2. A népességadatok összegzésével határozza meg Magyarország népességét a B1-es cellában! Az értéket ezres tagolással jelenítse meg!
 3. A D:P oszlopokban az egyes településeken működő kisebbségi önkormányzatokról találhatók adatok. Ha egy helységben működik a D12:P12 cellákban olvasható nemzetiséghez tartozó önkormányzat, akkor a megfelelő cellában „1” található. Határozza meg a D11:P11 tartományban, hogy az egyes kisebbségekhez országosan hány önkormányzat tartozik!
 4. A B2-es cellában határozza meg a D11:P12 tartomány adatai segítségével, hogy melyik kisebbséghez tartozik Magyarországon a legkevesebb önkormányzat! Amennyiben több ilyen kisebbségi önkormányzat is van, elegendő közülük csak egyet szerepeltetni.
 5. A B4:B9 tartományban – másolható képlet segítségével – határozza meg az egyes településtípusok darabszámát országosan! A helységhez tartozó településtípus megnevezése a B oszlopban található.
 6. Egy új – kodok nevű – munkalapra töltse be a kodok.txt fájl tartalmát az A1-es cellától kezdődően!
 7. A minden munkalapon, az R oszlop minden egyes település sorában – másolható képlet segítségével – jelenítse meg az adott településhez tartozó körjegyzőségi kód jelentését! Ennek meghatározásához a Q oszlop adatait és a kodok munkalapot használja fel!
 8. Egy új – budapest nevű – munkalapra töltse be a budapest.txt fájl tartalmát az A1-es cellától kezdődően!
 9. A budapest munkalap D oszlopában határozza meg az egyes kerületek népsűrűségét fő/km2 egységben (1 km2 = 100 ha)! Az értékek megjelenítését állítsa úgy, hogy a számok tizedesjegyek nélkül legyenek láthatók!
 10. A budapest munkalapon található adatok oszlopszélességét állítsa be úgy, hogy minden adat olvasható legyen, és az adatterület egy álló A4-es lapra nyomtatva elférjen! Az adatokat tartalmazó cellák mindegyikének állítson be vékony szegélyt!
 11. A munkalapon készítsen egy diagramot az adatokból a mintának megfelelően! A diagram alján a kategóriatengely feliratait úgy formázza, hogy minden kerület neve teljes egészében olvasható legyen!

Minta