Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Gyümölcsök

A megoldás során vegye figyelembe a következőket!
 • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon!
 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be "50 000"-et vagy "5%"-ot, illetve szöveg helyett pedig a "nem tudom" szavakat, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.
A gyumolcs.txt fájl tartalmazza a Magyarország 2003. évi fontosabb gyümölcsfajták termésmennyiségét megyénként.

Feladatok

A táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat!
 1. Töltse be a fájlt a táblázatkezelőjébe és mentse el statgyumolcs néven!
 2. A gyümölcsök termésmennyisége tonnában van megadva. Állítson be ezekre az értékekre ezres tagolású számformátumot, a számok után a "t" jelöléssel.
 3. Az első és második oszlop közé szúrjon be egy oszlopot. Az oszlop első sorába írja be az "Összes gyümölcstermés" szöveget!
 4. Számítsa ki - függvény segítségével - a létrehozott oszlopba, a megyében termelt gyümölcsök mennyiségét!
 5. A megyék után, egy sort hagyjon üresen, s a következő sorban számítsa ki - függvény segítségével - azt, hogy az egyes gyümölcsökből mennyi termett az országban összesen!
 6. Rendezze a megyéket az összes gyümölcstermés mennyisége szerinti csökkenő sorrendbe!
 7. Szúrjon be egy oszlopot az "Alma" oszlop elé! Az oszlop első sorába írja be a "Százalékos megoszlás" szöveget!

 8. A beszúrt oszlopban - függvény segítségével kiszámítva - jelenítse meg, hogy az országban termett gyümölcsmennyiség hány százalékát termelik az egyes megyék! A kiszámított értékeket százalék formátumban két tizedes jeggyel adja meg!
 9. Formázza a táblázatot a mintának megfelelően (igazítás, keretezés, betűstílus)!
 10. Készítsen a D oszlop 25. sorától egy 3 soros és 7 oszlopos segédtáblázatot! A segédtábla első sora tartalmazza a gyümölcsök nevét!
 11. A segédtáblázat második sorába - függvény segítségével - állapítsa meg minden gyümölcsből a legnagyobb termelt mennyiséget!
 12. A segédtáblázat harmadik sorába határozza meg - függvény segítségével -, hogy mely megyében termelték a legnagyobb mennyiséget az egyes gyümölcsfajtákból! A megyék neve kerüljön a mennyiségek alá!
 13. Készítsen célszerű diagramot, amely a gyümölcstermelés százalékos megoszlását mutatja megyénként! A diagram címe legyen "A főbb gyümölcsök 2003. évi termésmennyisége megyék szerint"!