Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Gyorsabb út

Uta Zoltán egy trolibusz végállomása közelében lakik, ezért gyakran utazik trolival. Sokszor csak egy-két megállót kellene mennie, és nem biztos, hogy ez megéri a várakozást. Esténként esetleg sokat kellene álldogálnia, míg elindul a járat. Napközben a forgalom miatt megy nagyon lassan a troli. Ezért, ha a távolság nem túl nagy, gyakran gyorsabban ér célba gyalogosan. A feladatmegoldása során készítsen olyan számolótáblát, melyben a megfelelő paraméterek megadása után kiderül, hogy melyik közlekedési módot érdemes választani! 

A megoldás során vegye figyelembe a következőket! 
 • A megoldás során képletet, függvényt használjon! 
 • A megoldáshoz segédszámításokat végezhet. 
 • A forrásadatok módosulása – paraméterek változása esetén is helyes eredményt kell kapni. 
 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be nagyságrendileg helyes számot, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is

Feladatok

 1. Táblázatkezelő programmal, a  gyorsabbut néven mentett fájlban készítse elő a számításokat az alábbi mintának megfelelően! A cím betűmérete 14 pont, a többi felirat 10 pontos legyen. A betűtípus Arial vagy Nimbus Sans legyen! Az első két sor kétszer olyan magas, mint az alatta levők. Állítsa be a minta alapján a szám- és karakterformátumokat és az igazításokat! 
 2. Az A3:C3 tartomány minden cellájába 0 kerüljön, mivel az óra indulásakor Uta Zoltán pillanatnyi helye a kiindulási pont, innen számoljuk, hogy milyen messzire jutna trolival, illetve gyalog. 
 3. Az  A4:A1203 cellákat töltse fel 1-től 1200-ig egyesével! Így  másodpercenként tudjuk majd megadni a maximum 20 perc alatt megtett utat. 
 4. A B4:B1203 cellákban egyetlen képlettel és ennek másolásával határozza meg a trolinak az  A oszlopban megadott ideig megtett útját! Amikor a troli áll, akkor az adott időpillanatban ugyanott van, mint az előző időpontban. Indulása után egyenletes sebességet feltételezünk. Ekkor a megtett út az előző másodpercben számított értékhez képest éppen a sebesség értékével növekszik, mivel a közben eltelt idő éppen 1 másodperc. A troli indulási ideje a G6 cellában található. 
 5. Uta Zoltán általában gyorsan megy, de hosszabb távon elfárad. Ezért haladásának számítása közben sebessége csökken. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyaloglás sebességeként megadott kezdeti érték 500 m megtételekor lecsökken 80%-ra. 1000 m-nél  már csak 70%-a, és 1500 m vagy efölött 60%-a az eredeti sebességnek. A pillanatnyi sebesség kiszámításához szükséges táblázatot helyezze el az F12:G15 tartományon belül! 
 6. A C4:C1203 cellákban egyetlen képlettel és ennek másolásával adja meg, hogy milyen hosszú utat tud megtenni Uta Zoltán az A oszlopban megadott idő alatt! 
 7. Adja meg függvénnyel a G17:G18 cellákban, hogy a G4 cellában feltüntetett távolságot hány másodperc eltelte után éri el Uta Zoltán trolival, illetve gyalog! 
 8. Az F2:G2 cellákat összevonva, vízszintesen és függőlegesen is középre igazítva, piros, 14 pontos félkövér betűkkel írja ki, mit tanácsol Uta  Zoltánnak! Amennyiben a troli gyorsabban teszi meg a kijelölt távot, vagy a  gyalogosan megtett út kevesebb, mint 10  másodperc előnnyel jár, akkor a tanács „Szállj fel” legyen! (Igaz, hogy egy kicsit hosszabb ideig tart az út, de nem fárad el.) Ha a troli „eredménye” ennél rosszabb, akkor a tanács „Menj gyalog” legyen! 
 9. Készítsen Pont XY diagramot külön lapra a troli és a gyalogos által megtett út szemléltetésére „Út-idő diagram” címmel! A vízszintes tengely felirata „idő (s)” legyen, és skálázása 0–1200 s értékig terjedjen; a függőleges tengely felirata „megtett út (m)” legyen! A diagramon ne jelölje az egyes adatpontokat! 

Minta