Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Futás

Egyre elterjedtebb dolog, hogy egy sporttevékenység adatait GPS segítségével rögzítjük. Ebben a feladatban egy futás adatai találhatóak meg a futas_forras.txt állományban. A forrásállomány Idő oszlopa az adott mérés időpontját tárolja, a Magasság (m) oszlop a tengerszint feletti magasságot, a Sebesség (km/h) oszlop az adott pillanatban mért sebességet, a Távolság (km) oszlop pedig a kezdéstől az adott mérésig megtett távolságot tárolja. Az adatok rögzítését végző eszköz minden egész kilométernél, valamint egyéb időpontokban is felvesz mérési adatot. Feladata hogy a meglévő adatok alapján kiértékelje a futást. 

A megoldás során vegye figyelembe a következőket! 
 • A megoldás során képletet, függvényt használjon! A megoldás során a mért adatok módosulása, paraméterek változása esetén is helyes eredményt kell kapni abban az esetben, ha a mérések száma nem változik. 
 • Amennyiben szükséges, segédszámításokat az P oszloptól jobbra vagy egy másik munkalapon végezzen! 
 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be nagyságrendileg helyes számot, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 

Feladatok

 1. Töltse be a futas_forras.txt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlt a táblázatkezelőbe az A1-es celláktól kezdődően! Munkáját futas néven mentse el a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában!

 2. Az Eltelt idő oszlopban a B3-as cellától kezdődően számítsa ki, hogy a futás kezdetétől az egyes mérési időpontokig mennyi idő telt el! Az eltelt időt a minta szerint jelenítse meg!

 3. Az I2-es cellában határozza meg a megtett távolságot!

 4. Az I3-as cellában határozza meg a futás teljes időtartamát!

 5. Az I4-es cellában számítsa ki a rögzített pillanatnyi sebességek átlagát! A kapott értéket kerekítse két tizedesjegyre függvény segítségével!

 6. Az I5-ös cellában a teljes út adatai alapján számítsa ki, hogy egy kilométer út megtételéhez átlagosan hány percre volt szükség! Ezt az értéket kilométer-idő értéknek nevezzük. A kapott értéket kerekítse két tizedesjegyre függvény segítségével!

 7. Az I6-os cellában határozza meg függvény segítségével a legnagyobb mért pillanatnyi sebességet!

 8. Az I7-es és I8-as cellákban határozza meg függvény segítségével a rögzített legalacsonyabb és legmagasabb tengerszint feletti magasságot!

 9. Készítse el a H10:J19 segédtáblázatot! A 10. sorba és a H11:H19 tartomány celláiba írja be a minta alapján a feliratokat! Az I11-es cellában hivatkozzon az A2-es cella tartalmára!

 10. Függvények segítségével határozza meg az I12:I19 tartomány celláiban a H12:H19 tartomány celláiban adott kilométernél rögzített időt!

 11. A J12:J19 tartomány celláiba számítsa ki az adott kilométerre vonatkozó kilométer-idő értékeket!

 12. Formázza a táblázatot a minta és a következők szerint:
  a. Az első sor oszlopfeliratait vízszintesen igazítsa középre!

  b. Az első 5 oszlop szélessége legyen egyforma!

  c. A minta alapján állítsa be a félkövér stílust!

  d. A H11:H19 tartomány celláit igazítsa vízszintesen középre!

  e. Az I2:I8 tartomány celláiban állítsa be a számformátumokat a mintának megfelelően!

  f. A H1:I8 és H10:J19 tartományt szegélyezze a mintának megfelelően! 

Minta