Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Csevegőszoba

Egy nagyobb baráti társaság egy szombat délután hálózati csevegést folytatott zárt körben. A chatszoba megnyitása után a beszélgetések párban történtek, de egy-egy tag egyszerre több beszélgetésben is részt vehetett. A csevegőprogram naplójában előre rögzítették a társaság névsorát. A chatszoba megnyitása után pedig minden beszélgetés esetén eltárolták a kezdeményező és a partner nevét, valamint a beszélgetés kezdő és befejező időpontját. Az időpontokat a chatszoba megnyitása óta eltelt percek számával adták meg. A csevegőszoba naplójában rögzített adatok a naplo.txt állományban állnak rendelkezésünkre. A feladata a forrásállományban található feljegyzési adatok elemzése a megadott szempontok alapján. 

Táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat! 

A megoldás során vegye figyelembe a következőket! 
 • Segédszámításokat az M oszloptól végezhet. 
 • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon, hogy az alapadatok módosítása esetén is a kívánt eredményeket kapja! 
 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írjon be egy valószínűnek tűnő eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 

Feladatok

 1. Töltse be a tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású naplo.txt szövegfájlt a táblázatkezelő munkalapjára az A1-es cellától kezdődően! Munkáját cseveges néven mentse el a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában! Az A oszlop a beszélgetést kezdeményező, a B oszlop a meghívott partner nevét tartalmazza. A C és D oszlopban a beszélgetés kezdő és befejező időpontját tartalmazza a táblázat (percben). A G oszlopban a baráti társaság tagjainak neve van. 

 2. Az E2:E300 tartomány celláiban határozza meg a beszélgetések időtartamát! Az eredményekben minden megkezdett perc szerepeljen! 

 3. A G oszlopban szereplő neveket rendezze ábécérendbe! A nevek mellé, a H2:H21 tartomány celláiba másolható függvény segítségével határozza meg, hogy hány beszélgetést kezdeményezett a baráti társaság adott tagja! 

 4. A K2-es cellában képlet segítségével határozza meg a beszélgetések átlagos időtartamát! 

 5. A K4-es cellában határozza meg a leghosszabb beszélgetés időtartamát! A K5-ös és L5-ös cellákba írassa ki az ebben a beszélgetésben résztvevő két tag nevét! Feltételezheti, hogy több ugyanilyen hosszúságú beszélgetés nem volt. 

 6. A K7-es cellában egy időpontot talál percekben megadva.

  a. Az F2:F300 tartomány celláiban jelenítsen meg egy „+” karaktert, ha az adott időpontban a beszélgetés éppen aktív, különben a cellában ne jelenjen meg semmi!

  b. Képlet segítségével jelenítse meg a K8-as cellában, hogy az adott időpontban hány beszélgetés aktív! Ügyeljen arra, hogy az időpont módosítása esetén a megjelenített értékek automatikusan frissüljenek!

 7. A táblázat formázási beállításait a következő leírás és a minta alapján végezze el:

  a. A K oszlop celláihoz állítsa be a mintának megfelelően tizedesjegyek számát és a „perc” mértékegységet!

  b. Az első sor celláit formázza meg a minta szerint! Változtassa meg az oszlopszélességeket úgy, hogy minden cella tartalma olvasható legyen!

  c. Azokat a cellákat, amelyekbe adatot vagy képletet kellett írni, igazítsa vízszintesen középre!

  d. A K7-es cella háttérszínét állítsa világosszürke színűre!

  e. A G:L oszlop minta szerinti celláit szegélyezze vékony vonallal! A táblázat többi cellája ne legyen szegélyezett! 

 8. Készítsen oszlopdiagramot a munkalap 21. sora alá a G:L oszlopok szélességében, mely megmutatja, hogy a baráti társaság tagjai hány hívást kezdeményeztek! − A diagramon ne legyen jelmagyarázat! − Az oszlopok színe legyen piros! − A cím „Hétvégi csevegők” legyen! − A függőleges tengely felirata „Hívások száma” és a vízszintesé „Kezdeményezők” legyen! − A vízszintes tengelyen a teljes névsor jelenjen meg! 

Minta