Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Táblázatkezelés‎ > ‎

Bankszámla

Szell Emil minőségbiztosítási szakértő kisvállalkozásának egyhavi pénzforgalmát tartalmazza a julius.txt. A feladatban elemezzük a vállalkozás bankszámlájának adatait.

A táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat! A megoldás során vegye figyelembe a következőket:
 • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt használjon!
 • A forrásadatok módosulása esetén is helyes eredményt kell kapni!
 • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be nagyságrendileg helyes számot, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.

Feladatok

 1. Nyissa meg táblázatkezelőben a julius.txt állományt, és mentse el a táblázatkezelő saját formátumában úgy, hogy a munkalap neve 2004_julius, az állomány neve bankszla legyen!
 2. Az "Összeg" oszlop pozitív értékei a számlára befolyt, negatív értékei a számláról kifizetett (felvett) forintösszegeket tartalmazza. Az A24-es cellába írja a "Havi pénzforgalmi egyenleg" szöveget, majd a C24-es cellában függvénnyel számolja ki ennek értékét! A megoldás abban az esetben is helyes eredményt adjon, ha később néhány adatsort be kell szúrni, vagy törölni kell! A havi egyenlegen túl a számla pillanatnyi egyenlegeit is meg kell határozni az F oszlopban!
 3. Az első sorba írja az "Egyenleg" feliratot, és szúrjon be egy sort a feliratok és az első adatsor közé! Az így keletkezett második sorban a vizsgált időszak kezdeti egyenlegét tüntesse fel! A B2-es cellába "ÁTHOZOTT", a C2-es cellába 2004.06.30, az F2-es cellába 245 700 kerüljön!
 4. Az egyenlegek értékét minden esetben az előző állapot és a befizetés/kifizetés összege adja. Ennek ismeretében az F oszlopban képlettel adja meg minden adatsor mellett a pillanatnyi egyenleget!

  Formázza a táblázatot a leírás és az itt látható másik kimutatás mintája alapján! 

 5. A betű Times New Roman vagy Nimbus Roman, 10, illetve 12 pontos. A számított értékek dőlten vannak kiemelve, az oszlopmegnevezések és a 25. sor adatai félkövérek. Az oszlopmegnevezések középre igazítottak.
 6. A dátumban csak a hónap és a nap jelenik meg kétjegyű számként; a pénzösszegek hármas csoportosítással, Ft megjelöléssel, egész értékként és negatív érték esetén az előjellel és piros színnel jelennek meg.
 7. Az adatokat egyszerű rácsos szegélyezés mellett három oldalról (alulról nem) vastag szegély veszi körbe, az oszlop feliratok alatt dupla szegélyezés található. Az első két oszlop szélessége olyan, hogy az első 20 sor adatai elférjenek benne, a többi – C:F oszlopok – szélessége egyenlő, és a teljes táblázat elfér egy álló A/4-es oldalon, széltében szinte teljesen kitölti azt.
 8. Készítsen PontXY diagramot a számla pillanatnyi állapotainak szemléltetésére! Ne legyen jelmagyarázat és diagramcím, a tengelyekhez se legyen felirat! A diagram vízszintes tengelyén kétnaponként jelenítse meg a napokat, az egyes napokhoz tartozó forintértékek pontszerű jelöléssel jelenjenek meg!
 9. A C26-os cellában függvénnyel adja meg, mekkora volt a hónap során kivett legkisebb összeg! A megoldás során vegye figyelembe, hogy az értékek módosulhatnak! Az értékhez adjon feliratot az A26-os cellában, és formázza a 25. sorral azonosan! 
 10. Ellenőrizze, hogy az A1:F50 tartomány elfér-e egy oldalon, minden adat elfér-e a cellákban, és a G oszlop új oldalra kerül!

  Az egyenlegek oszlopában több helyen is negatív érték fordul elő, ami azt jelenti, hogy a pénzintézet átmeneti hitelt biztosít. Hitel felvétele esetén azonban naponta jegyzik a havi kamat megfelelő részét, amit a hónap végén elszámolnak. A következő feladatok ennek kiszámítását tartalmazzák, formáznia már nem kell a munkáját.

 11. A H oszlopban - az egyes adatsorok mellett - adja meg a felvett hitel mértékét: negatív egyenleg esetén az egyenleg értéke, egyébként 0 jelenjen meg!
 12. Az I oszlopban adja meg, hogy az adott összeget hány napig hitelezte a pénzintézet, azaz adja meg minden adatsorra, hogy a következő dátumig hány nap telik el! A helyes számításhoz a legutolsó dátum után - a C21-es cellába - be kell írni a hónap utolsó napját (2004.07.31) (Két dátumértéket egymásból kivonva megkapjuk a két időpont között eltelt napok számát.)
 13. A K1 cellába írja be a napi kamatláb értékét, mely most 1%, majd ennek felhasználásával a J oszlopban adja meg a fizetendő kamatot, mely a hitel összegének a kamatlábnak és a napok számának szorzata! (Az eredmény 0 vagy negatív.)
 14. A kamatot minden esetben hónap végén kell figyelembe venni, ezért összegezze az értékeket a D21-as cellában, majd az F21-ben számolja ki a hó végi egyenleget!