Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Szövegszerkesztés‎ > ‎

Szigetvár

Az Ön egyik ismerősének egy Szigetvárról szóló házi dolgozatot kell készítenie szövegszerkesztővel. A dolgozatot nyomtatva és elektronikusan is be kell adni. Az illető kinyomtatta a végső verziót, de a mentést nem a megfelelő formátumban végezte, így az elektronikus változatot ismét elő kell állítani. Készítse el a házi dolgozatot a forrás segítségével az alábbi utasítások és a minta alapján!

A megoldáshoz az UTF-8 kódolású sziget.txt szövegfájlt, valamint a szigetvar.jpg, zrinyi.jpg és a listajel.png képeket használja!

Feladatok

 1. Helyezze el egy dokumentumban a sziget.txt állományban található szöveget! A dokumentumot szigetvar néven a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában mentse!
 2. A bevezetőben említett hibás mentés eredményeképpen számos szövegbeviteli hiba (szóközökkel végzett behúzás, üres bekezdés) található a szövegben. Javítsa ki ezeket! A forrásban hibásan szerepel Zrínyi származása, ott Subic olvasható, de helyesen Šubić. Javítsa ki ezt is!
 3. A lapok mérete A4-es, az alsó és a felső margó 2 cm, a jobb és bal oldali 2,5 cm legyen!
 4. Az élőfej szövegét a mintában találja meg. Az oldalszámból és az oldalak számából álló rész pontosan a lap közepére essen, a másik két rész pedig a megfelelő margóhoz illeszkedjen! Az élőfejben állítson be a mintának megfelelő talpatlan betűtípust!
 5. A dokumentumban – az élőfej és a lábjegyzet kivételével – Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípust használjon! Az alkalmazott karakterek mérete legyen 28, 16 és 11 pont!
 6. A dokumentum címe egy kétsoros bekezdés. A szöveget formázza a minta alapján!
 7. A folyó szöveg bekezdéseit azonosan kell formáznia a minta alapján. A megoldás során ezt kihasználhatja. A szövegen belüli idézetet emelje ki a mintával egyezően!
 8. Az alcímek jellemzőit azonosan állítsa be! Az „Az ostrom emlékezete” alcímnél biztosítsa, hogy az mindenképpen új oldalra kerüljön! A dupla vonalas szegélyt a szövegtől az alapértelmezettnél távolabb helyezze el!
 9. A szigetvar.jpg képet helyezze el az első oldalon a minta szerinti helyre! A kép szélességét – arányos kicsinyítéssel – állítsa az eredeti felére! A képet lássa el dupla vonalas szegéllyel!
 10. A művek adatait alkalmasan kialakított, középre zárt táblázatban helyezze el! Az utolsó oszlop 2,5 cm, a többi pedig 4 cm széles legyen! A sorok magassága pontosan 0,7 cm legyen! A táblázatot és tartalmát formázza a mintának megfelelően!
 11. Készítse el a lábjegyzetet a táblázatban szereplő első mű címéhez! A lábjegyzet szövegét a mintáról olvassa le! Használjon talpatlan betűtípust!
 12. A versszakokat – külön-külön bekezdésként kezelve – formázza meg a minta alapján!(Tekintse a bekezdés részének azok sorszámát is!)
 13. A zrinyi.jpg képet helyezze el a versrészlet mellett a mintának megfelelően! A kép magasságát arányos kicsinyítéssel úgy határozza meg, hogy az a versrészlet magasságával egyező legyen! A képet szegélyezze az előzővel egyező módon!
 14. A felsorolás elkészítésénél listajelként használja a listajel.png képet!

Minta