Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Szövegszerkesztés‎ > ‎

Latinovits

Latinovits Zoltán korának színészóriása volt. Bár nem mindig engedték tehetségéhez méltó helyen játszani, mégis kitörölhetetlen nyomot hagyott az utókorra. Színpadon már nem találkozhatunk vele, de számtalan filmjét láthatjuk a televíziókban vagy érhetjük el videomegosztókon. Ebben a feladatban a Latinovits Zoltánra emlékező dokumentumot és egy filmjét bemutató lapot kell elkészítenie az alábbi leírás és minta alapján. Munkájához használja fel az lz.txt és lz_film.txt UTF-8 kódolású szövegállományt, amelyek közül az utóbbi tabulátorokkal tagolt, valamint a latinovits.jpg és az isten_hozta.jpg képállományt!

Feladatok

 1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével a latinovits és a film állományokat a program alapértelmezett formátumában a források felhasználásával! A dokumentumokban ne legyenek felesleges szóközök és üres bekezdések!

  A latinovits dokumentumot a minta és az alábbi leírás alapján készítse el az lz.txt állomány felhasználásával! A dokumentum elkészítése során az alsó és a felső margók méretét, a betűtípust, a szövegben alkalmazott térközt és sorközt – ahol a feladat mást nem kér – úgy válassza meg, hogy a dokumentum ne legyen hosszabb 4 oldalnál! 

 2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! A szövegtükör szélességét állítsa 14 cm-re úgy, hogy a bal oldali margó 1 cm-rel legyen szélesebb a jobb margónál! Az alsó és a felső margó mérete egyezzen meg! 

 3. Az oldalszámokat – a mintának megfelelően – az összes oldalon azonos helyre készítse el! 

 4. A forrásban található * karaktereket cserélje gondolatjelre! 

 5. A dokumentumban mindenhol ugyanazt a talpas betűtípust használja! A szöveg 24, 14 és 12 pontos méretű karakterekkel jelenjen meg! A negyedik oldalon a filmeket 11 pontos karakterekkel készítse el!

 6. Ebben a dokumentumban – a szürke hátterű bekezdéseket kivéve – a következőképpen végezze el a formázást! Az azonos szerepű bekezdéseknél pontosan egyező beállításokat használjon! A leírásban nem szereplő jellemzőket olvassa le a mintáról!

  a. A három cím esetén biztosítsa, hogy mindegyik új oldalra kerüljön!

  b. A születési és halálozási adatok előtt és után használjon 18 pontos térközt! Alkalmazzon félkövér betűstílust!

  c. „Az összeférhetetlen” cím után található visszaemlékezés bekezdéseinél – és kizárólag ott – használjon első soros behúzást!

  d. A visszaemlékezés bekezdései közé állítson be térközt!

  e. A visszaemlékezés végén a szerző és a hivatkozás legyen jobbra zárt!

  f. A negyedik oldalon a táblázatos elrendezést 7 és 14 cm-hez beállított tabulátorpozíciók segítségével alakítsa ki a mintának megfelelően!

 7.  Az első oldalon a színész képét szövegtükör szélességűre nagyítva helyezze el!

 8. A szürke hátterű bekezdésekben az idézeteket dőlten formázza! Az igazítást és a térközöket a minta alapján állítsa be! A vers teljes szövege egy bekezdésbe kerüljön!

 9. A negyedik oldalon az lz_film.txt állományban szereplő film sorát karakterformázással emelje ki!

 10. A leírásban nem szereplő formázásokat a minta alapján végezze el!

  A film dokumentumot a mintának megfelelő módon az alábbi leírás alapján készítse el az lz_film.txt állomány felhasználásával! A minta egy másik Latinovits-film adatait tartalmazza. 

 11. Legyen a dokumentum A5-ös lapméretű!

 12. A filmnek csak azon adatait használja fel, amelyek a mintaként megadott film esetén is szerepelnek!

 13. A dokumentumban mindenhol ugyanazt a talp nélküli betűtípust használja! A filmcím sora 14 pontos méretben jelenjen meg, a többi szöveg 12 pont méretű legyen!

 14. A filmcím és a leírás sora alatt készítsen egy táblázatot a következő jellemzőkkel: a. legyen 2-soros, 2-oszlopos, szövegtükör szélességű, b. szegély nélküli, c. az első oszlop szélessége legyen 6 cm, d. a második sor cellái legyenek egyesítettek, e. az egyesített cella alsó és felső margója legyen 0,4 cm!

 15. Az első cellába beszúrt kép legyen 5 cm széles, és igazítsa vízszintesen középre!

 16.  A táblázat tartalmát és formáját a minta alapján alakítsa ki! 

Minták

film dokumentum

(a külső szegély a lap szélét jelöli)


latinovits dokumentum

(az első képen az első oldal teljes egészében látható, a szegély a lap szélét jelöli. A többi kép egy-egy lényeges részletet mutat, sorrendben: a 2. oldal teteje, a 3. oldal alja, a 4. oldal teteje)