Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Szövegszerkesztés‎ > ‎

Komárom

Hozzon létre egy 2 oldalas dokumentumot a komáromi erődrendszer történetének bemutatására! A dokumentumot a szövegszerkesztő program segítségével készítse el! Az egyszerű szövegszerkesztővel készített forrás szövege a komforras.txt fájlban található. A dokumentumba beszúrandó képek: erod.jpg, 5bastya.jpg és monostor.gif.

Kérdések
 1. Nyissa meg a szövegszerkesztő program segítségével az UTF-8 kódolású komforras.txt fájlt! Mentse munkáját a program alapértelmezett formátumában komarom néven!
 2. A forrásban a szöveg tagolásához ismételt szóközöket és üres bekezdéseket használtak. Ezeket szüntesse meg, és a feladat további részében a minta szerinti tagolást térközök állításával oldja meg!
 3. A szöveg alapértelmezett betűformátuma 13 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) legyen! A bekezdéseket tegye sorkizárttá, és utánuk 8 pontos térköz legyen!
 4. Állítsa a dokumentumban a bal és a jobb oldali margót 2,3 cm-re, a felsőt és az alsót 2 cm-re!
 5. Legyen a cím 20 pontos betűméretű, kiskapitális betűstílusú, és utána a térköz 10 pontos! A cím háttere legyen sötétszürke és a betűszíne fehér!
 6. Készítse el a cím fölötti fejlécet a minta szerint! A szöveg az alapértelmezett betűformátum mellett legyen kiskapitális betűstílusú és 2 pontos ritkítású! A fejléc tartalmát alulról szegélyezze a mintának megfelelően!
 7. Az első bekezdés mellé a - minta szerint - helyezze el az erod.jpg képet, amit módosítson arányosan úgy, hogy a szélessége 6 cm legyen!
 8. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást a szükséges helyeken!
 9. Készítse el az erődrendszer első oldalon látható haderőleltárát! Az oszlopok kialakításához megfelelő igazítású tabulátorokat használjon és ne táblázatot! A tabulátorok helye legyen 1, 6, 9, 12 és 15 cm-nél! Ezen kívül más tabulátorpozíciót ne használjon! Jelenítse meg a két – bal margótól jobb margóig tartó – vonalat! Állítsa be, hogy a közöttük lévő bekezdéseknél a térköz 0 legyen a minta szerint! Mindkét vonal vastagságát állítsa egységesen 1,5 és 3 pont közötti értékűre! 
 10. Helyezze az V. bástya képét, az 5bastya.jpg állományt az utolsó előtti bekezdés elé középre igazítva, az eredeti méretben!
 11. Szúrjon be a kész minta szerinti négy ponthoz lábjegyzetet a mintán látható formában, majd szövegüket gépelje be! A lábjegyzet betűstílusát és betűméretét nem kell megváltoztatni.

  Lábjegyzet helye:

  Első oldal negyedik bekezdés vége

  Második oldal első bekezdés vége

  Második oldal második bekezdésében a második mondat végén

  Második oldal harmadik bekezdés vége
  Szövege:

  Csikány Tamás: A komáromi vártüzérség 1848/49-ben. Limes 1991/2. szám 35. p

  Csikány Tamás: i. m. 36. p.

  Magyar Országos Levéltár Hadügyminisztérium iratai 1848:6596

  Magyar Országos Levéltár Országos Honvédelmi Bizottmány iratai 1848:2109

 12. A dokumentum végére szúrjon be egy egysoros, öt cellából álló, szegély nélküli táblázatot a sorminta kialakításához! A cellákba vízszintesen középre igazítva helyezze el a monostor.gif képet 2 cm oldalhosszúságra kicsinyítve!


Minta