Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Szövegszerkesztés‎ > ‎

Kolumbusz

Kolumbusz hajónaplójának egy részlete áll rendelkezésre a kolforras.txt állományban. A mellékelt mintának és a leírásnak megfelelően formázza meg a dokumentumot!

Források

Feladatok

 1. Nyissa meg a szövegszerkesztő program segítségével a kolforras.txt fájlt! Mentse a munkáját a program alapértelmezett formátumában kolumbusz néven!
 2. A bekezdések elején lévő szóközöket és az üres bekezdéseket törölje ki a teljes dokumentumban! Ügyeljen arra, hogy ilyenek később se keletkezzenek!
 3. Legyen a dokumentumban a lapméret A5, a bal és a jobb margó 1 cm, a felső és az alsó 1,5 cm!
 4. Biztosítsa, hogy a sorok hosszától függetlenül a „tengeri mérföld” mértékegység egy sorban maradjon! Állítsa be minden esetben, hogy a dátum és az ezt követő bekezdés eleje ne kerüljön külön oldalra!
 5. A szöveg karakterei, ahol más előírás nincs, Times New Roman vagy Nimbus Roman betűtípusúak és 10 pontos betűméretűek legyenek!
 6. A cím 36 pontos betűméretű és kézírást utánzó betűtípusú, például Monotype Corsiva vagy Brush Script legyen! Előtte 12-24 pont (0,42-0,85 cm) közötti, utána 24-36 pont (0,85-1,27 cm) közötti térközt hagyjon!
 7. A napló dátumai (a forrásban csupa nagybetűvel szerepelnek) legyenek kézírást utánzó betűtípusúak, például Monotype Corsiva vagy Brush Script, és 3,5 cm-es pozícióhoz jobbra igazítottak!
 8. A napi bejegyzések szövege balról 4 cm-rel, és azon belül a bekezdések első sora további 0,5 cm-rel legyen behúzva!
 9. A bekezdések igazítását állítsa be a mintának megfelelően!
 10. Az első bejegyzés mellé helyezze el a karavella.jpg képet, amit módosítson arányosan úgy, hogy a magassága 4 cm legyen! A képet úgy helyezze el, hogy az a szöveg elrendezését ne módosítsa!
 11. A kerek zárójeles szövegrészek (3 darab) dőlt stílusúak legyenek!
 12. A szögletes zárójelben lévő szövegeket (3 darab) helyezze a nyitózárójel előtti szóhoz tartozó lábjegyzetbe! A szögletes zárójeleket törölje a dokumentumból!
 13. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást!
 14. Állítson be a lap aljára, bal oldalra oldalszámozást! A kezdő sorszám 11, a betűméret 10 pontos és betűtípusa a címben is használt kurzív legyen!

Megjegyzések

 • Lábjegyzet
  Beszúrás / "Lábjegyzetek és végjegyzetek". Törlése: a szövegben lévő hivatkozás törlésével.
 • Kezdő oldalszám megváltoztatása
  Az első bekezdésre állunk, jobb-klikk, majd "Bekezdés..." / Szövegbeosztás / Törések: Beszúrás - oldalstílussal. Itt megadható a kezdő oldalszám.

Minta