Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Szövegszerkesztés‎ > ‎

Izzócsere

Néhány év alatt a hagyományos izzólámpák helyett energiatakarékosabb fényforrások terjedtek el. Három eltérő elven működő lámpatestről szóló írás áll rendelkezésére az UTF-8 kódolású izzoforras.txt állományban. Készítse el a mellékelt mintának és a leírásnak megfelelő dokumentumot! A szöveg tagolásához ne alkalmazzon felesleges bekezdésjeleket!

Források

Feladatok

 1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével az izzocsere állományt a program alapértelmezett formátumában az izzoforras.txt állomány felhasználásával! 

 2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! A bal oldali, a jobb oldali, az alsó és a felső margót 2,2 cm-re állítsa be! A forrásszövegben két-két üres bekezdés található, amelyek az oldalra tördelés helyét mutatják. Ezek alapján biztosítsa a dokumentum minta szerinti oldalra tördelését! 

 3. A szövegben a „led” és „cfl” szavakat alakítsa nagybetűssé! 

 4. A szövegtörzs karakterei – ahol más előírás nincs – Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusúak és 11 pontos betűméretűek legyenek! A dokumentumban a sorköz legyen egyszeres, a bekezdéseket tegye sorkizárttá! A bekezdések előtt 3 pontos térköz legyen (ahol a leírás vagy a minta mást nem kíván)!

 5. Készítse el a cím és a három alcím formázását!

  a. A címhez 29 pontos és az alcímekhez 18 pontos betűméretet alkalmazzon!

  b. A betűk színe legyen narancssárga, és a címet alakítsa félkövérré, az alcímeket pedig nagybetűssé!

  c. A cím és az alcímek előtt 0, utánuk 3 pontos térköz legyen!

  d. Az alcímeket az alatta levő szövegtől 2,25 pont vastag, narancssárga színű, szaggatott vonallal válassza el a szövegtükör teljes szélességében!

 6. A cím utáni első bekezdés 15 pontos betűméretű és félkövér betűstílusú legyen! Helyezzen el a bekezdés bal oldalára, a margóhoz igazítva egy 2×1,2 cm méretű, narancssárga háttérszínű, vékony fekete szegélyű szövegdobozt (keretet) az ábrán látható módon! Gépelje be az „E27” feliratot, amelynek betűszíne fehér, betűmérete 24 pontos legyen, és igazítsa vízszintesen középre!

 7. Az alcímekhez szúrjon be lábjegyzeteket, melyek jelölésére római számokat alkalmazzon! Szövegüket az alcímek után lévő szögletes zárójelek közül helyezze át, és a szögletes zárójeleket tartalmazó bekezdéseket törölje ki! A lábjegyzet szövege 11 pontos betűmérettel és dőlt stílussal jelenjen meg!

 8. Az alcímek után a lámpatestek adatait táblázatban jelenítse meg! Alakítsa táblázattá a forrásszöveg tabulátorokkal tagolt, mintának megfelelő sorait!

  a. A táblázat 5 sorból és 2 oszlopból álljon! Az oszlopok rendre 3,2 cm és 13,4 cm szélesek legyenek!

  b. A táblázat celláit szegélyezze 3 pont vastag, fehér vonallal!

  c. Az első oszlopban felülről lefelé az első két cella narancssárga, a harmadik zöld, a negyedik piros és az ötödik szürke kitöltésű legyen!

  d. Az első oszlop celláiban a betűszín legyen fehér, és alkalmazzon félkövér és nagybetűs betűstílust! A cellák tartalmát függőlegesen és vízszintesen igazítsa középre! A táblázat minden cellájában a bekezdések előtt és után a térközt, valamint a cellák belső margóit állítsa 0-ra!

 9. Helyezze el minden oldalon a táblázat alá az alcímmel megegyező nevű, jpg kiterjesztésű képet! A képek az eredeti méretükben jelenjenek meg a mintának megfelelően balra igazítva!

 10. A mintának megfelelően készítsen minden oldalra egy-egy 16,3 cm szélességű szövegdobozt (keretet) a jobb és a bal oldali margó közé! A kapcsos zárójelben lévő szövegeket helyezze át a szövegdobozokba, majd törölje a zárójeleket! Mind a három szövegdoboz azonos formázású legyen!

  a. A szövegdobozok magasságát állítsa be úgy, hogy a szöveg minden sora látszódjon!

  b. A bekezdések sorkizártak legyenek, és előttük, valamint utánuk ne legyen térköz!

  c. Állítson be a szövegdobozoknak 1,5 pont vastagságú fekete szegélyt!

  d. A szövegdobozokban a címek kiskapitális betűstílusúak és 18 pontos betűméretűek legyenek!

 11. Alakítsa ki az első oldalon levő szövegdobozban a táblázatos elrendezést tabulátorok segítségével! A mintán látható igazításnak megfelelő két tabulátor 4 és 10 cm-nél legyen mind az 5 sorban! Az elrendezés kiemeléséhez az első sor narancssárga hátterű és fehér betűszínű legyen! Szegélyezze vékony szaggatott vonallal alulról a következő négy sort!

 12. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást és az élőlábban oldalszámozást a minta szerinti igazítással, 11 pontos betűmérettel! 

Minta