Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Szövegszerkesztés‎ > ‎

Film

A diákoknak minden filmtörténeti szakkörön meg kell válaszolniuk egy feladatlap néhány kérdését. A feladatlapot A5-ös méretű füzetben kapják meg a diákok. Készítse el a magyar hangosfilm sztárjaihoz kapcsolódó feladatlapot a források segítségével az alábbi utasítások és
a minta alapján! A megoldáshoz a filmszoveg.txt, a javor.jpg, kabos.jpg és a film.png állományokat használja!

Források

egy állományban, tömörítve: film.zip

Feladatok

 1. Helyezze el egy dokumentumban a filmszoveg.txt állományban található szöveget! A dokumentumot filmsztar néven a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában mentse!
 2. A filmszoveg.txt állományban nem mindenütt kerültek kialakításra a megfelelő bekezdések. A feladat megoldása során helyezze el a szükséges bekezdéstöréseket, de üres bekezdéseket ne alakítson ki! A forrás az utolsó oldal szövegét nem tartalmazza teljes egészében, azt a minta alapján ki kell egészítenie!
 3. A lapok mérete legyen A5-ös (14,8 cm×21 cm)! A bal és a jobb oldali, a felső és az alsó margó egyaránt 2,4 cm legyen! Az oldalakat lássa el dupla vonalas vagy vastag szegéllyel! Az élőlábban állítsa be az oldalszámozásokat a mintának megfelelően!
 4. A dokumentumban mindenütt Times New Roman (Nimbus Roman), valamint az előzőtől eltérő talpas betűtípust használjon 12, 18, 24 és 28 pontos méretben!
 5. Az első oldalon a második bekezdés előtt és után állítson be alapértelmezettnél nagyobb térközt a minta alapján!
 6. A képeket és a feliratukat egy 2 oszlopból és 2 sorból álló táblázatban helyezze el! A táblázatot igazítsa vízszintesen középre! Az oszlopok szélessége 4,5 cm, a második sor magassága pontosan 1,1 cm legyen! A cellák tartalmát igazítsa vízszintesen és függőlegesen középre!
 7. Biztosítsa, hogy a további oldalakon a mintán szereplő első bekezdés minden esetben új oldalra kerüljön!
 8. A 2. és a 3. oldalt a kép melletti szöveg elhelyezkedésétől eltekintve ugyanúgy formázza meg! A képeket mindkét lapon a megfelelő margókhoz illessze, magasságukat 2,65 cm-re állítsa be! Az alkalmazott behúzások és tabulátorpozíciók centiméterben megadott értéke egész szám legyen! Felsorolásjelző elemként a mellékelt film.png képet használja! A felsorolásban szereplő adatok könnyebb áttekinthetőségét a sorok közötti távolság megnövelésével biztosítsa!
 9. Az utolsó oldalon az azonos szerepű bekezdéseket azonos behúzásokkal és tabulátorjellemzőkkel formázza meg! Az utolsó tabulátorpozíció mindig a jobb margónál legyen!
 10. Ügyeljen arra, hogy a kérdés szövege és a válasz vonala ugyanazon a pozíción kezdődjön!
 11. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást a szükséges helyeken!

Minta